Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor onderstaande activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur.

  • Artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers
  • Het mogelijk maken van boekuitgaven en andere uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen
  • Het mogelijk maken van tentoonstellingen en andere evenementen die beeldende kunst en ontwerpen als thema hebben
  • Het aankopen van bijzondere kunstwerken of ontwerpen die passen binnen de doelstelling van fonds, dan wel die op een andere wijze de doelstellingen van het fonds ondersteunen
  • Periodiek verlenen van een stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpen, alsmede het toekennen van een aanmoedigingsprijs

Werkgebied

Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers.

Voorwaarden

Je aanvraag moet op bovengenoemde activiteiten betrekking hebben.

Aanvragen

Schriftelijk.