Subsidie voor behoud en versterking van inheemse diersoorten in stedelijk gebied

Subsidies
Deze subsidieregeling is bedoeld om gemeenten in Zuid-Holland te ondersteunen bij het opstellen van soortenmanagementplannen ter verbetering van de staat van instandhouding van beschermde soorten en het aanvragen van gebiedsgerichte ontheffingen. Gemeenten kunnen tot 50% van de subsidiabele kosten aanvragen met een maximum van €50.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 3 april en 31 mei 2023.

Toepassing

De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstellen van een soortenmanagementplan ter verbetering van de staat van instandhouding van beschermde soorten en het aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing.

Doelgroep

Alleen gemeenten gelegen in de provincie Zuid-Holland kunnen deze subsidie aanvragen.

Werkgebied

De activiteit moet plaatsvinden binnen de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden

 • Maatregelen in het soortenmanagementplan moeten gericht zijn op het verbeteren van de staat van instandhouding van de beschermde soorten in het plangebied.
 • Maatregelen in het soortenmanagementplan moeten bijdragen aan de verduurzamingsopgave van woningen.

Restricties

 • De activiteit mag niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving.
 • De activiteit mag niet voortvloeien uit een wettelijk opgelegde verplichting.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
De aanvraag moet vergezeld gaan van een offerte van een adviesbureau voor de kosten van de activiteit en een kaart en beknopte beschrijving van het plangebied.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand