Subsidie voor beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op Duurzame Ontwikkelingsdoel 15 van de Verenigde Naties. Hierbij gaat het om het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaambeheer van bossen, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie. 

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die gebruik maken van data- en digitale technologieën gericht op Sustainable Development 19 van de United Nations. Dit duurzame ontwikkelingsdoel richt zich op het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaambeheer van bossen, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie. 

Het project moet ten minste één van de volgende zaken aanpakken:

 • Zoetwaterrecyclingscapaciteit
 • Herstel van de biodiversiteit van het ecosysteem
 • Ontbossing
 • Woestijnvorming

Het project moet kwantificeerbare resultaten opleveren en een duurzame oplossing op lange termijn zijn.

Ideeën met een beoordeelbaar proof of concept hebben de voorkeur.

Voorwaarden

 • Afgestemd op de SDG 15 (zie onder toepassing)
 • Door de jeugd geleid: het project moet worden geleid of opgericht door een persoon van 18 - 30 jaar
 • Gericht: Goed gestructureerde tijdshorizon, geïdentificeerde belangrijke belanghebbenden en begunstigden, en voorgestelde resultaten die redelijk en goed doordacht zijn
 • Bewezen: Gemakkelijk beschikbaar, in of voorbij de implementatiefase
 • Impactvol: Oplossingen moeten een positieve sociale impact hebben, bijvoorbeeld het genereren van werkgelegenheid of het ontwikkelen van vaardigheden
 • Meetbaar: Impact van oplossingen moet voldoende zijn gemeten en/of meetbaar zijn
 • Financieel haalbaar: Moet in staat zijn om efficiëntie te bereiken en zelfstandig te overleven met de middelen die ze genereren en/of de investeringen en donaties die ze aantrekken
 • Schaalbaar: Potentieel om net zo goed of beter te presteren na uitbreiding in omvang en/of transport naar andere regio's

Subsidie

De winnende oplossing ontvangt:

 • Een subsidie van 50.000 dollar van initiatiefnemer Novartis
 • 12 maanden mentorschap van een team van Novartis-professionals
  Het mentorschapsteam werkt aan het versnellen van uw oplossing op basis van de behoeften van uw initiatief of organisatie, zoals:
  • Bedrijfsstrategie
  • Beste praktijken voor gegevensverzameling
  • Toezicht en evaluatie
  • Productontwerp

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een link te voorzien naar een video-opname
 • Kopie van je bedrijf/organisatieplan
 • Inschrijfbewijs van je organisatie bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, of de in je land hiervoor verantwoordelijke instantie