Subsidie voor beschermen mensenrechten in digitale context

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor het voeren van juridische processen over digitale rechten die bijdraagt tot de bevordering van de mensenrechten in de digitale context. Hierbij kan het gaan om ondersteuning voor het voorbereiden of voeren van een rechtszaak. Het fonds is hierbij met name geïnteresseerd in activiteiten die eraan bijdragen dat individuen hun recht op privacy kunnen uitoefenen, dat er een vrije online informatiestroom blijft bestaan en bij het gebruik en het ontwerp van technologie verantwoording wordt afgelegd, transparantie wordt betracht en mensenrechtennormen worden nageleefd. Voorbeeld hiervan is het beschermen van individuen tegen het discriminerende gebruik van technologie. Het fonds neemt aanvragen in overweging van organisaties of personen die digitale rechten in Europa willen beschermen en bevorderen, zoals ngo's en andere non-profit instellingen, pro deo-advocaten en andere procesvoerders. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties in heel Europa. Het fonds heeft geen vast minimum- of maximumbedrag voor subsidies. De subsidie bedraagt over het algemeen niet meer dan € 100.000 per gehonoreerde aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het fonds voor steunt strategische procesvoering over digitale rechten in Europa die bijdraagt tot de bevordering van de mensenrechten in de digitale context.

Ondersteuning bij procesvoering
Ondersteuning bij de behandeling van een zaak in verschillende instanties, vanaf de eerste aanleg tot en met het uiteindelijke beroep. Voorbeeld: een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie.

Onderzoek voorafgaand aan geschillen
Ondersteuning van activiteiten ter voorbereiding van geplande rechtszaken. Dit kan juridisch onderzoek zijn, het verzamelen van bewijsmateriaal, forumkeuze of het identificeren van eisers en projectpartners omvatten. Het omvat geen breed onderzoek of algemene scoping over ongeplande geschillen. Voorbeeld: een vergelijkende studie tussen drie EU-rechtsgebieden om te bepalen welk rechtsgebied de beste opties biedt om een specifieke kwestie in het kader van een EU-richtlijn aan te pakken.

Het fonds is hierbij vooral geïnteresseerd in onderstaande soort zaken:

 • Het vermogen van individuen om hun recht op privacy uit te oefenen
  • Beschermen en beschermen van personen tegen ongerechtvaardigd overheidstoezicht
  • De reikwijdte van de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de GDPR verduidelijken
  • De rechten van consumenten met betrekking tot het ongeoorloofd verzamelen en delen van persoonsgegevens handhaven
 • Bescherming en bevordering van de vrije online informatiestroom
  • Aanvechten van ongerechtvaardigde blokkering, filtering en verwijdering van online-inhoud, platforms of diensten
  • Ervoor zorgen dat online-inhoud wordt beschermd tegen onrechtmatig gebruik van auteursrechten
  • Ervoor zorgen dat netneutraliteit en het beginsel van gelijke toegang tot het internet in de praktijk worden bevorderd en geëerbiedigd
 • Ervoor zorgen dat bij het gebruik en het ontwerp van technologie verantwoording wordt afgelegd, transparantie wordt betracht en mensenrechtennormen worden nageleefd
  • Ervoor zorgen dat de mensenrechten worden geëerbiedigd bij de toepassing van technologie door rechtshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van voorspellend politiewerk
  • De transparantie bij algoritmische besluitvorming en profilering door overheids- en particuliere actoren te maximaliseren
  • Normen vaststellen om individuen te beschermen tegen het discriminerende gebruik van technologie

Doelgroep

Het fonds neemt aanvragen in overweging van organisaties of personen die digitale rechten in Europa willen beschermen en bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn ngo's en andere entiteiten die een doelstelling van algemeen belang nastreven zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen, pro deo-advocaten en andere procesvoerders die digitale rechten in Europa willen beschermen en bevorderen.

Werkgebied

Het fonds aanvaardt aanvragen uit alle lidstaten van de Raad van Europa.

Subsidie

Het fonds heeft geen vast minimum- of maximumbedrag voor subsidies. Elke zaak wordt afzonderlijk bekeken. Wees niet bang om te vragen wat je nodig denkt te hebben, maar motiveer alle gevraagde uitgaven in je aanvraag.

Let wel, het fonds verstrekt zelden subsidies van meer dan € 100.000.

Aanvragen

Online, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand