Subsidie voor beschermen van bedreigde diersoorten in Afrika

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van wetenschappers/conservatiedeskundigen en non-profit organisaties die zich richten op onderzoekswerk en dierenbescherming in het veld in Afrika. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,

Toepassing

Subsidie voor lopende projecten of proefprogramma's met een duidelijke instandhoudingswaarde, gericht op het behoud van zoogdieren en met name (bos)olifanten.

Werkgebied

Dit financieringsprogramma staat open voor individuen of organisaties voor projecten in Sub-Sahara Afrika.
Aanvragers kunnen overal ter wereld gevestigd zijn. 

Reiskosten voor de presentatie van het project op een conferentie of deelname aan een workshop/trainingsprogramma zal ook worden overwogen. Ook Aankoop van veldapparatuur is subsidiabel als deze essentieel is voor het uitvoeren van veldwerk.

Voorwaarden

  • Het in aanmerking komende project heeft een duidelijke instandhoudingswaarde, en is gevestigd in een land in Afrika ten zuiden van de Sahara
  • De voorkeur gaat uit naar projecten met betrekking tot olifanten, ook onderwijsprojecten komen in aanmerking

Restricties

  • Zuiver onderzoek wordt niet gefinancierd. Onderzoekprojecten komen in aanmerking genomen indien zij aantonen dat zij van toegevoegde waarde zijn voor de instandhouding en/of doelgerichtheid van een geïdentificeerde beschermingsbehoefte
  • Levenskosten, productiekosten van het proefschrift, kosten met terugwerkende kracht, kosten van fondsenwerving en betaling van een schuld komen niet in aanmerking genomen voor financiering
  • Kantoorapparatuur en deelname aan het stage- en vrijwilligersprogramma komen niet in aanmerking, tenzij ze essentieel zijn voor de voltooiing van het veldwerk of ten goede komen aan een geïdentificeerde beschermingsbehoefte. 

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens per e-mail versturen.

Meesturen

  • CV met de contactgegevens van ten minste twee referenties (of een referentiebrief die samen met deze aanvraag wordt ingediend
  • Je kunt andere bijlagen toevoegen als je denkt dat deze je sollicitatie ondersteunen

Reactie op je aanvraag
Maximaal zes weken na de deadline zal door de verstrekker bekend worden gemaakt of je aanvraag is gehonoreerd. Indien de middelen worden toegekend, zal het toegekende subsidiebedrag binnen vier weken na aanvaarding op de bankrekening van de aanvrager worden gestort.