Subsidie voor betere samenwerking tussen patiënten-, gehandicapten- en/of cliëntenorganisaties

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor kortdurende activiteiten, gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling, of met andere relevante partners. De hoofdaanvrager moet een organisatie zijn die zich primair richt op het behartigen van de belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte. Per subsidieaanvraag is er maximaal 5.000 euro beschikbaar. De regeling wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.