Subsidie voor betrekken vrijwilliger bij groen en natuur

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten die mensen bij natuur, landschap en openbaar groen betrekken. Het fonds is gericht op op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en/of participatie bij de natuurlijke leefomgeving. Belangrijk is dat het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Wel kunnen professionals bij het project betrokken worden indien nodig. Het project moet starten in 2023 en zijn afgerond voor 31 december 2023.Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf een bedrag van € 500 tot max. € 25.000. 

Toepassing

Doelstelling van het fonds is mensen betrekken bij natuur, landschap en openbaar groen.

Het is gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en/of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk in soorten-, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

 • Indiener dient een volledig ingevulde aanvraag in te dienen inclusief begroting.
 • Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf een bedrag van € 500 tot max. € 25.000
 • Indien activiteiten al op andere wijze gefinancierd zijn dan is deelname niet mogelijk
 • Cofinanciering bij verschillende fondsen is wel mogelijk. Dit dient gemeld te worden in de aanvraag
 • De uitvoering van de beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers
 • Vrijwilligersgroepen kunnen opdracht geven aan professionals indien nodig. Het fonds draagt maximaal € 60 incl. btw bij in het uurtarief van de professionele uitvoering
 • Werkzaamheden die nodig zijn voor coördinatie (bijvoorbeeld het regelen van project financiën, contacten leggen en communicatie) ten behoeve van het projectplan die uitgevoerd worden door semi-professionele coördinatoren mogen in de begroting opgenomen worden met een maximale uurvergoeding van € 60,-. Tot een maximum van 16 uur, wat in verhouding moet staan met de grootte van het project
 • Scholen mogen alleen budget aanvragen voor een groen schoolplein als deze openbaar toegankelijk is (openbaar groen) en de uitvoering in handen ligt van een commissie vrijwilligers (ouders/omwonenden)
 • Initiatiefnemers dienen aan te geven hoe de pleinen op de lange termijn worden onderhouden en door wie. Indien de ruimte openbaar toegankelijk is dient de gemeente hier ook bij betrokken te worden
 • Projectvoorstellen in strijd met wettelijke bepalingen worden niet meegenomen
 • Uitvoerders van het programma Betrekken bij Groen te weten Stichting Landschap Noord-
  Holland en IVN zijn uitgesloten van deelname
 • Echter: vrijwilligersgroepen van deze twee organisaties mogen wel aanvragen doen
 • Voor de overige terreinbeherende organisaties geldt dat zij alleen een aanvraag kunnen indienen voor het opstarten van een zelfstandige vrijwilligersgroep

Subsidie

Het beschikbare bedrag voor uitvoering van projecten is vastgesteld op € 101.500.
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf een bedrag van € 500 tot max. € 25.000.

Aanvragen 

Gedurende de aanvraagperiode, per mail.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand