Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht, sociale participatie, vertrouwen en eigenaarschap.

Toepassing

Het fonds heeft als doel om bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen. Het fonds wil ertoe bijdragen dat ook deze mensen kunnen blijven meedoen in hun werk en in de maatschappij.

Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor projecten van bedrijven en organisaties die bewust werken aan verbetering van de levensomstandigheden van mensen in bovengenoemde achterstandssituaties.

Kenmerken van een achterstandssituatie zijn:

 • Een situatie waar een normale levensstijl niet haalbaar is
 • Een situatie die sociaal onveilig is
 • Gebrekkige medische ondersteuning
 • Een situatie die psychisch problematisch is

Werkgebied

Nederland en ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

 • Project moet gericht zijn op participatie in de maatschappij en/of zorg voor elkaar
 • Het project moet gericht zijn op een groep
 • Het project moet gericht zijn op verbetering van participatie in de maatschappij
 • De steun moet essentieel zijn voor het slagen van het project
 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn (stichtingen of verenigingen)
 • Project moet gericht zijn op een van de ondersteunende thema's: (arbeids)participatie en/of gezondheid en/of (veilige) werkomgeving
 • Er moet geen kans zijn op reputatieschade (eventueel due diligence onderzoek op thema/bedrijf

Aanvragen

Via e-mail.