Subsidie voor bevorderen lezen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op het bevorderen van lezen, activiteiten op het gebied van dyslexie, etc. Per jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar. Je subsidieaanvraag wordt o.a. beoordeeld op het te verwachten maatschappelijk effect. 

Toepassing

Het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt, o.a. door het ondersteunen van projecten en initiatieven ter bevordering van het lezen.