Subsidie voor bevordering van de cultureel en het klimaat in Nederland

Subsidies,
Fondsen,
Prijzen
Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder. Per jaar is er zo'n €325.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen online worden ingediend. 

Toepassing

 • Het verbreiden en vergroten van het inzicht in- en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur maatschappelijke projecten.
 • Het verlenen van ondersteuning aan instellingen en personen die zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelgroep

De aanvraag kan zowel door particulieren als door rechtspersonen worden gedaan. Indien de aanvraag wordt ingediend door een bedrijf, stichting of organisatie dient de aanvraag door de directie of het bestuur te worden gedaan. 

Voorwaarden

 • Onderzoeken ter zake van vakgebieden welke betrekking hebben op eigentijdse (bouw)kunst; Stipendia aan architecten, beeldend kunstenaars en beoefenaren van de medische wetenschap.
 • Tentoonstellingen, manifestaties en publicaties over eigentijdse bouwkunst.
 • Tentoonstellingen en/of manifestaties waarbij architectuur en cultuur een rol spelen in de breedste zin van het woord.
 • Instellingen en personen welke zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek en met cultuur maatschappelijke projecten.

Restricties

 • Aanvragen van particulieren voor zichzelf of voor anderen.
 • Reeds voltooide projecten.
 • Projecten met een commercieel karakter.
 • Projecten met een strikt politiek of godsdienstig karakter.
 • Bijdragen ten behoeve van vermogensvorming door een fonds.
 • Exploitatiekosten.
 • Vervangingsinvesteringen.
 • Aankoop of verbouwing van onroerend goed.
 • Aanvragen die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen.

Subsidie 

Per jaar is er zo'n € 325.000 euro beschikbaar. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand