Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. 

Toepassingsgebied

Het moet om vernieuwende projecten gaan in relatie tot hoger deeltijdonderwijs. 
Het kan zijn een idee, een product, een prestatie, een project, een initiatief dat het gewoon verdient om te worden beloond, te worden ondersteund of mogelijk wordt gemaakt.

Werkgebied

Internationaal.

Subsidies

Het fonds participeert door middel van een subsidie in activiteiten die zowel direct als indirect een positieve bijdrage leveren aan het hoger deeltijdonderwijs.

Daarnaast stelt het fonds jaarlijks een Onderwijsprijs en een Buitenlandbeurs beschikbaar ten behoeve van het hoger onderwijs in deeltijd. Als afgeleide van de prijs heeft het bestuur de mogelijkheid de een innovatieprijs of aanmoedigingsprijs toe te kennen.

Aanvragen

Per e-mail of schriftelijk.

Relevante links