Subsidie voor bijzondere projecten op het gebied van theater

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor bijzondere projecten op het gebied van theater, waarbij je kunt denken aan dans, toneel, mime, circus, kleinkunst, cabaret, poppenspel en film. Stimulering van de ontwikkeling, de toegankelijkheid en het behoud van de theater, dans- en filmkunst met de financiering van podiumproducties, documentaires, festivals, educatie- en participatieprojecten, publicaties en de ontsluiting van bijzondere archieven.

Toepassing

Projecten die mogelijk voor financiële ondersteuning in aanmerking komen:

  • Podiumproducties die uitzonderlijk zijn voor de producent én binnen het totale aanbod, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere samenwerkingsverbanden, hoge kosten, specifieke locaties of innovatieve technologie
  • Podiumproducties van zeer talentvolle nieuwe makers die een belangrijke stap kunnen zetten in hun professionele ontwikkeling
  • Theaterapparatuur en -kostuums (via onze provinciale afdelingen)
  • Festivals die een platform bieden aan nieuwe theater- en/of filmmakers
  • Festivals die op landelijk niveau een genre vertegenwoordigen en daarbij onderscheidend zijn
  • Plannen/treatments van ervaren documentairemakers voor een nieuwe film (programma Oase in samenwerking met het Filmfonds)

Voorwaarden

Zie bijlagen.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).