Subsidie voor biologische en culturele diversiteit

Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op rentmeesterschap van landschappen en zeegezichten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om instandhouding van de biologische en culturele diversiteit, instandhouding van ecosysteemdiensten, ondersteuning van voedselsoevereiniteit en economische vitaliteit van lokale gemeenschappen,  en in het mariene milieu het in stand houden van gezonde riffen en visserijen. Per jaar is er in totaal ca. $ € 669.400 beschikbaar. Per aanvraag is er gemiddeld tussen de $ 5.000 en $ 20.000 beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten in o.a. Belize, Guatemala, en Honduras, Andes Zuid-Amerika, Ghana en Kameroen. De eerste stap in het aanvraagproces is het indienen van een online letter of inquiry (LOI).

Toepassing

Het fonds ondersteunt gemeenschapgerichte non-profit organisaties en projecten die zich richten op rentmeesterschap van hun landschappen en zeegezichten en de bijbehorende bio-culturele diversiteit, ecosysteemdiensten en voedselroutes.

Het fonds verwelkomt aanvragen van organisaties en projecten die werken aan:

 • Instandhouding van de biologische diversiteit (terrestrisch en marien)
 • Instandhouding van de culturele diversiteit (linguïstische diversiteit, alsmede traditionele kennissystemen en -praktijken)
 • Instandhouding van ecosysteemdiensten (water, bodem, en koolstofvastlegging)
 • Ondersteuning van voedselsoevereiniteit en economische vitaliteit van lokale gemeenschappen.
 • In het mariene milieu, het in stand houden van gezonde riffen en visserijen

Deze kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • Creëren en/of waarborgen van doeltreffend beheer en bestuur van beschermde gebieden, met inbegrip van beschermde mariene gebieden (MPA's), met name wanneer het bestuur wordt geleid door gemeenschappen (bijvoorbeeld door inheemse volkeren en door de gemeenschap beschermde gebieden en territoria [ICCA's])
 • Ecologisch herstel met inheemse soorten. Er zal prioriteit worden gegeven aan inspanningen die verband houden met bestaande beschermingszones die reeds door de gemeenschappen worden gewaardeerd (bijvoorbeeld een project om opnieuw een beboste bufferzone in de buurt van een heilig bosje in te stellen)
 • Het bieden van verbeterde en alternatieve plaatselijke bestaansmiddelen, met inbegrip van duurzame landbouw en producten met toegevoegde waarde om de plaatselijke economieën te ondersteunen
 • Milieu-educatie waarbij gebruik wordt gemaakt van inheemse en plaatselijke tradities en taal om hedendaagse problemen aan te pakken
 • Gebruik van kunst en andere innovatieve methoden om sociale en milieugerelateerde boodschappen over te brengen
 • Bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid van gemeenschappen door creatieve facilitering en andere methoden om belanghebbenden bij een en ander te betrekken (zoals openbare vergaderingen en het in kaart brengen van de gemeenschap).

Doelgroep

Non-profit organisaties zonder winstoogmerk , die zich mede richten op de activiteiten en plaatstelijke gemeenschappen in onderstaande werkgebied.

Werkgebied

Omdat het verstrekkende fonds een kleine stichting is, moet het fonds het verstrekken van subsidie beperken tot specifieke landen en het fonds geen aanvragen in overweging nemen uit gebieden die buiten onderstaande geografisch werkgebied vallen:

Centraal Amerika

 • Belize, Guatemala, en Honduras
  • Kustlandschappen/gezichten in de Golf van Honduras en de Golfeilanden
 • Nicaragua
  • Zuidelijke Pacifische kust van Nicaragua, met inbegrip van het Meer van Nicaragua
  • Noordelijke Caribische kust binnen Nicaragua's Noord-Atlantisch autonoom gebied

Andes Zuid-Amerika

 • Heilige Vallei van de Inca's, die zich uitstrekt van Ollantaytambo tot Pisac in de zuidelijke Andes van Peru
 • In Bolivia, het deel van de Altiplano dat zich uitstrekt van het Titicacameer tot het Poopó-meer, en verder tot Sucre
 • Andes-Amazonbekken van Ecuador en Peru (met specifieke landschappen binnen die regio die in 2019 zullen worden aangewezen)

West-Afrika

 • Ghana
  • Weto Landschap/Togo Plateau in het zuidelijk deel van het Togo-Atakora gebergte in Ghana
  • Zwarte Volta Basin in de Upper West regio van Ghana
 • Kameroen
  • Hooglandlandschappen van Zuidwest-Kameroen

Subsidies

In totaal wordt er per jaar ca. € 669.400 aan subsidie verstrekt.
Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de $ 5.000 en $ 20.000.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen over het algemeen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking:

 • Projecten in Papoea-Nieuw-Guinea, Tanzania of El Salvador.
  Alleen op uitnodiging kunnen voorstellen voor projecten in deze landen in overweging worden genomen
 • Kapitaalschenkingen, renovaties of bouwfondsen
 • Conferenties of reistoelagen
 • Ziektespecifieke initiatieven of medisch onderzoek
 • Privéscholen
 • Productie van video's, films of boeken
 • Religieuze activiteiten
 • Routinematige exploitatiekosten van instellingen
 • Beurzen, beurzen en stages
 • Organisaties voor menselijke diensten

Ook kan het fonds geen subsidie verlenen aan individuele personen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Eerste stap
De eerste stap in het aanvraagproces is het indienen van een letter of inquiry (LOI).

De LOI is voor het fonds een manier om inzicht te krijgen in je werk en project, en kan ook dienen als basis voor verdere discussie. LOI's worden twee keer per jaar beoordeeld.

Het fonds zal vervolgens je LOI beoordelen en je laten weten of het zinvol is om een volledig voorstel te ontwikkelen dat door de raad van bestuur van het fonds in overweging kan worden genomen. Houd er rekening mee dat het fonds een kleine stichting zis, met beperkte personele capaciteit.