Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties. Het fonds levert financiële bijdragen voor stages, veldwerk, publicaties en andere onderzoekskosten. Aanvragen staan open voor studenten en onderzoekers uit alle landen. De subsidie bedraagt maximaal € 1250,-.

Toepassing

De Stichting het Van Eeden-fonds bevordert botanisch onderzoek in de Guiana's en op de Nederlandse Cariben. Hieronder vallen botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties.

Het fonds levert financiële bijdragen voor stages, veldwerk, publicaties en andere onderzoekskosten.

Voorwaarden

 • Aanvragen staan open voor studenten en onderzoekers uit alle landen.
 • Het onderzoek betreft botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties.
 • Het onderzoek heeft betrekking op de doelgebieden: Guyana, Suriname, Frans-Guyana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en/of St. Maarten.
 • Het onderzoek vindt plaats onder auspiciën van een wetenschappelijk instituut in de doelgebieden of elders, bijvoorbeeld een universiteit of onderzoeksinstituut.
 • De subsidie wordt besteed aan kosten voor veldwerk, stages, congres- of herbariumbezoek, publicatie, laboratoriumanalyse, reizen en andere onderzoekskosten. Salaris en/of begeleidingskosten komen in principe niet in aanmerking.
 • Bij een toekenning van een subsidie wordt 80% van het bedrag uitbetaald. De resterende 20% wordt uitbetaald na afloop van de gesubsidieerde activiteit (veldwerk, congresbezoek, publicatie), nadat een kort inhoudelijk verslag en een financieel overzicht incl. (gescande) bonnetjes is ontvangen. Het toesturen van het eindrapport en/of publicatie na afloop van het gehele project wordt op prijs gesteld. Na 2 jaar vervalt het recht op de subsidie.
 • De naam van de aanvrager alsmede de titel van het onderzoek worden vermeld op de website van het Van Eeden-fonds op de pagina 'toegekende subsidies'. Indien gewenst, kan tevens (een samenvatting van) de publicatie of het verslag op de site geplaatst worden. Indien beschikbaar, kunnen ook foto's die het project illustreren op de site geplaatst worden.
 • In publicaties voortvoeiend uit onderzoek (mede)gefinancierd door de Stichting het Van Eeden-fonds moet het Van Eeden-fonds geciteerd worden.
 • Door een subsidie aan te vragen, gaat de aanvrager/aanvraagster akkoord met de voorwaarden. De uitspraak van het bestuur is onherroepelijk.

Subsidie

De subsidie heeft een aanvullend karakter en zal doorgaans niet meer bedragen dan € 1250,-. Incidenteel worden grotere projecten ondersteund.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand