Subsidies

Subsidie voor bouw en transformatie van woningen die betaalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van mensen met langdurige zorgbehoeften

Deze subsidie is gericht op het stimuleren van de bouw en transformatie van zorggeschikte woningen binnen geclusterde woonvormen. Het doel is om geschikte woongelegenheden te creëren die betaalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van mensen met langdurige zorgbehoeften. Dit biedt een oplossing voor de toenemende vraag naar ouderenhuisvesting en zorg. Aanvragers kunnen gebruik maken van deze regeling om een deel van de kosten te dekken voor nieuwbouw of transformatie van bestaande gebouwen tot zorggeschikte woonvormen.

Jaarbudget:
€ 75.000.000
Per uitgifte
€ 0 - € 17.500
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen heeft tot doel de bouw en transformatie van woningen die geschikt zijn voor zorg, zoals rolstoel- en rollatorgeschikte woningen, binnen geclusterde woonvormen te bevorderen. Deze woningen moeten voldoen aan specifieke eisen om de bewoners een veilige en toegankelijke woonomgeving te bieden. De regeling richt zich met name op woonvormen die mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) kunnen huisvesten, maar er is ook ruimte voor intergenerationele woonvormen waarin jongere bewoners bijdragen aan de sociale cohesie.

Ondersteunde projecten:

 • Nieuwbouw van zorggeschikte wooneenheden.
 • Transformatie van bestaande gebouwen naar zorggeschikte woonvormen.
 • Ontwikkeling van intergenerationele woonvormen met woonruimtes voor jongeren die bijdragen aan de gemeenschap.

Doelgroep

 • Toegelaten instellingen zoals bedoeld in de Woningwet (bijv. woningcorporaties).
 • Zorgaanbieders die bedrijfsmatig langdurige zorg verlenen.

Werkgebied

Nederland

Voorwaarden

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De entree van de woonvorm moet minimaal 90 cm breed zijn.
 • Alle deuren in de looproute moeten automatische deuropeners hebben.
 • Er moet een ontmoetingsruimte zijn binnen de woonvorm.
 • Minimaal 30% van de wooneenheden moet beschikbaar zijn voor mensen met een Wlz-indicatie.
 • Bij nieuwbouw moeten de wooneenheden rolstoelgeschikt zijn.
 • Bij transformatie moeten de wooneenheden rollatorgeschikt zijn en de gemiddelde verbouwingskosten per eenheid moeten meer dan € 40.000 inclusief BTW bedragen.
 • De woningen moeten verhuurd worden tegen een huurprijs onder de liberalisatiegrens voor sociale huurwoningen.

Restricties

 • De subsidie wordt alleen verstrekt indien de subsidieaanvrager met de Staat een overeenkomst sluit waarbij de Staat hem belast met en hij zich verplicht tot het verrichten van de DAEB (Dienst van algemeen economisch belang).

Aanvragen

Online, via de verstrekker van de subsidie (zie links).

Meesturen

 • Naam, adresgegevens en statutaire doelstelling van de aanvrager.
 • Korte beschrijving van het project.
 • Bouwplan voor nieuwbouw of schetsontwerp voor transformatie.
 • Gezamenlijke verklaring van aanvrager, eigenaar, zorgaanbieder en zorgkantoor.

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Bouw en monumentenzorg
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!