Subsidie voor bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte

Subsidies,
Fondsen
Subsidies voor projecten en initiatieven die te maken hebben met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte en de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls geeft of helpt op te bloeien. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot € 10.000. De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer € 6.000. Hogere bedragen zijn soms mogelijk maar dan moet je eerst contact opnemen met het fonds. Er is een sterke voorkeur  voor projecten van blijvende aard die met fysiek bouwen te maken hebben. 

Toepassing

Subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien en bijdragen aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks.

Het gaat hierbij om projecten die met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben en een buurt, vereniging of gemeenschap in groot Rotterdam een impuls geven of helpen op te bloeien. 

Werkgebied

Regio "groot Rotterdam."
Onder de regio "groot Rotterdam" wordt door het bestuur in beginsel het Rijnmond-gebied verstaan.

Voorwaarden

 • Het project of initiatief dient een relatie te hebben met de gebouwde omgeving van groot Rotterdam. Hieronder wordt verstaan: het project of initiatief dient met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte te maken te hebben
 • Het project of initiatief dient de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls te geven of te helpen opbloeien. Daarmee wordt een verschil gemaakt en het fonds levert daaraan een wezenlijke bijdrage
 • Een project of initiatief is bij voorkeur eenmalig en van blijvende aard

Er is een sterke voorkeur voor projecten van blijvende aard die met fysiek bouwen te maken hebben.

Restricties

Tijdelijke activiteiten, festivals , boeken, onderzoeken en films worden in beginsel niet ondersteund (tenzij deze onmiskenbaar met architectuur of bouw te maken hebben).

Subsidie

De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot  €10.000.
De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer  €6.000.

Het bestuur sluit toekenning van een enkel hoger subsidiebedrag niet uit. Indien je overweegt een hoger bedrag aan te vragen dan  €10.000 kun je het beste eerst contact opnemen met het fonds.

Aanvragen

Je moet eerst een quickscan invullen via de website van het fonds, voordat je een definitieve aanvraag kunt indienen.
Als na het voltooien van de quickscan blijkt dat je aanvraag aan alle criteria voldoet kun je de definitieve aanvraag indienen.

Meesturen met definitieve aanvraag

 • Omschrijving van het project of initiatief en van de aanvrager
 • Doelstelling van het project of initiatief
 • Aard en tijdsduur van het project of initiatief
 • Begroting met duidelijke toelichting
 • Wijze van financiering van het project of initiatief
 • Opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Eventuele niet genoemde andere relevante zaken

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand