Subsidie voor bouwgerelateerde projecten gericht op het creëren van een betere leefomgeving voor mensen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van bouwprojecten gericht op het creëren van een betere (leef) omgeving voor mensen, die als gevolg van hun geestelijke gesteldheid, lichamelijke gesteldheid of bestaande leefomgeving, extra hulp of aandacht vergen teneinde hun ontwikkeling of gesteldheid positief te beïnvloeden.

Toepassing

Financieel ondersteunen van aan bouw gerelateerde projecten waarmee een betere leefomgeving gecreëerd kan worden voor mensen, die als gevolg van hun geestelijke gesteldheid, lichamelijke gesteldheid of bestaande leefomgeving, extra hulp of aandacht vergen teneinde hun ontwikkeling of gesteldheid positief te beïnvloeden.

Voorwaarden

  • In beginsel voor aan bouw gerelateerde projecten
  • Projecten moeten gericht zijn op bovenstaande omschrijving
  • Projecten moeten volgbaar zijn
  • Projecten moeten controleerbaar zijn
  • De toekomstige exploitatie moet financieel goed zijn afgedekt (er mag geen exploitatietekort zijn, aangezien deze niet gefinancierd worden).

Restricties

Geen financiële ondersteuning van de toekomstige exploitatie.

Aanvragen

Schriftelijk.