Subsidie voor burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden

Subsidies
Een aantrekkelijke subsidiekans voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden gericht op het versterken en waarborgen van burgerparticipatie. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit burgers (bijvoorbeeld burgerinitiatieven), een aanbieder uit het zorgdomein of een aanbieder uit het sociaal domein en een financier van zorg, zoals een gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor. In totaal is er € 1.500.000 beschikbaar, met een maximum van € 125.000 per project. Aanvragen kunnen online worden ingediend, gedurende de aanvraagperiode. 

Toepassing

De subsidie is bedoeld om burgerparticipatie te versterken in bestaande regionale, domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Subsidieaanvragen moeten zich richten op het versterken van de rol van burgers bij het opstellen en uitvoeren van regiobeelden, regioplannen, ROAZ-beelden, ROAZ-plannen of Ouderenzorgplannen.

Doelgroep

Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende fasen van samenwerking met burgers.

Voor regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die de rol van burgers binnen het netwerk willen verstevigen en borgen bij het opstellen en uitvoeren van de volgende onderwerpen:

 • Regiobeelden en regioplannen of Regionaal-Overleg-Acute-Zorgketen-beelden en -plannen (ROAZ)
 • Ouderenzorgplannen (domeinoverstijgende woon-, zorg-, leefplannen).

In het samenwerkingsverband zijn in ieder geval de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • Burgers (bijvoorbeeld burgerinitiatieven)
 • Een aanbieder uit het zorgdomein of een aanbieder uit het sociaal domein (dit geldt niet voor de ROAZ-beelden en ROAZplannen)
 • Een financier van zorg (gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor).

De fase waarin het samenwerkingsverband zit kan variëren van beginstadium waar de wens is om burgers te betrekken, tot de fase waar burgers al betrokken worden.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Verschillende voorwaarden zijn van toepassing, zoals domeinoverstijgend samenwerkingsverband, vertegenwoordiging van burgers, zorgaanbieders en financiers van zorg in de samenwerking, en gerichte aanvraag op verplichte onderwerpen.

Ook zijn er specifieke vereisten voor de aanvragende organisatie en projectleider.

Subsidie

Het totale subsidiebudget is € 1.500.000,-.

Het maximale subsidiebedrag per project is € 125.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand