Subsidie voor buurtinitiatieven

Subsidies, Fondsen
Interessante subsidie voor mensen die gezamenlijk iets voor de buurt willen doen, maar niet direct een stichting of vereniging willen oprichten. De subsidie richt zich op het bevorderen van de sociale cohesie in buurten. Buurtinitiatieven komen daarom eenmalig voor ondersteuning in aanmerking.

Toepassing

Het fonds wil de sociale cohesie in buurten bevorderen. Vaak is de drempel voor buurtinitiatieven te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Eenmalig komen buurtinitiatieven daarom in aanmerking voor ondersteuning tot € 500,-.

Subsidiebedragen

Maximaal € 500,-.

Voorwaarden

 • Kleinschalige éénmalige initiatieven van buurtbewoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 500,--.
 • Alleen initiatieven in de provincie Utrecht komen in aanmerking.
 • Initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van sociale cohesie in buurten.
 • De aanvrager/initiatiefnemer hoeft geen rechtspersoon te zijn.
 • De toezegging is altijd een garantie. Wordt er minder uitgegeven dan begroot, dan wordt er minder uitgekeerd.

Restricties

 • Loonkosten worden niet vergoed.
 • Kosten voor het oprichten van een stichting worden niet vergoed.
 • Het toegezegde bedrag wordt pas uitbetaald na overhandiging van facturen/bonnetjes.
 • We krijgen graag een foto van het resultaat.

Aanvragen

Aanvragen via het digitale aanvragensysteem van het fonds (zie links).
Je moet eerst een account aanmaken, waarna u het formulier kunt openen, invullen en indienen.

Meesturen

 • Een korte projectomschrijving
 • Een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten
 • Een recent bankafschrift van de aanvrager