Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De subsidie kan schriftelijk aangevraagd worden door bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op gebied van cultureel erfgoed. 

Toepassing

Het mogelijk maken van conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus., die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn.

Doelgroep

Bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op gebied van cultureel erfgoed. 

Voorwaarden

 • De aanvrager moet zich ontfermen over nationaal erfgoed of openbaar toegankelijk kunstbezit.
 • De te restaureren werken moeten een zeldzame historische, wetenschappelijke of culturele waarde hebben of anderszins van belang zijn.

Restricties

Onderstaande kosten worden niet gesubsidieerd.

 • Kosten gemaakt voor het doen van de aanvraag
 • Kosten gemaakt voor inventarisatie van het te restaureren/conserveren materiaal
 • Kosten als gevolg van de inzet van eigen medewerkers bij een project
 • Kosten van projecten die al in gang zijn gezet

Subsidie

Er kan voor maximaal € 50.000,- subsidie worden aangevraagd.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 1. Een omschrijving van de aanvragende instantie en de te conserveren/restaureren werken. Hierin dienen ook de veiligheidsaspecten en klimatologische omstandigheden aan de orde te komen
 2. Een omschrijving van het belang van de conserveren/restaureren werken binnen de doelstelling van de aanvragende instantie
 3. Een financiële raming waarin opgenomen:
  1. een offerte voor de kosten van de conservering/restauratie
  2. verzekerings- en transportkosten naar het restauratie-atelier en vice versa
  3. BTW, alleen indien uw instantie niet BTW-plichtig is
 4. Een garantie dat de conservering/restauratie wordt uitgevoerd door een erkend restaurator
 5. Een tijdplanning van de  conserverings-/ restauratiewerkzaamheden
 6. Een dekkende begroting waarin opgenomen de eigen bijdrage (personele kosten e.d.) en de bijdrage(n) van eventuele andere subsidiënten
 7. Inzicht in de manier waarop het project in de organisatie is ingebed
 8. Vermelding van een contactpersoon tot wie de Stichting zich kan wenden voor nadere informatie

Relevante links