Subsidie voor coproducties tussen film en televisie

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor coproducties tussen film en televisie, net als podiumkunsten en televisie. De meeste coproducties waar het fonds een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. Een subsidie zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van €180.000.

Toepassing

Subsidie voor coproducties tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent of bijvoorbeeld een instelling op het gebied van de podiumkunsten.

Onder coproductieproject wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen omroep en de coproducent, waarin de omroep naast financiële inbreng ook de aard, inhoud of vormgeving van de audiovisuele productie meebepaald. 

Doelgroep

Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen. 

Iedere filmproducent of instelling op het gebied van podiumkunsten kan echter één of meer omroepen benaderen, teneinde te komen tot een coproductie.

Omroepen kunnen ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een coproductie. 

Werkgebied

Nederland, België en Duitsland.

Voorwaarden

Film
Coproductie tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent.

Deze coproductieprojecten hebben betrekking op film, ongeacht de techniek van vastlegging. Onder film wordt verstaan:

 • speelfilm
 • documentaire
 • animatiefilm
 • korte film

Naast bovengenoemde criteria geldt als voorwaarde dat de makers via zaalexploitatie van de film een optimale omvang van (betalend) zaalpubliek bereiken, voorafgaande aan de verspreiding via de televisie. Dit houdt in dat de film eerst in de bioscopen en/of arthouses – of op anders wijze t.b.v. een algemeen betalend zaalpubliek – moet rouleren alvorens de film via de televisie kan worden vertoond.

Een filmproject, waarin de omroep participeert als coproducent valt ook onder deze regels, indien deze film na de theaterexploitatie in delen, respectievelijk als serie via de televisie wordt verspreid.

Wil er voor het verstrekkende fonds sprake zijn van een volwaardige distributie, moet er een garantie beschikbaar zijn van een distributeur aangaande de wijze van distributie bij gereedkomen van de film.

Alleen voor documentaires kan het verstrekkende fonds honoreren dat een roulatie niet in de bioscopen of arthouses plaatsvindt maar via een alternatieve manier (via musea bijvoorbeeld) niet zijnde een verspreiding in het educatieve circuit. Hierbij zal een window van 4 maanden het uitgangspunt zijn.

Podiumkunsten
Onder coproductie op dit terrein wordt verstaan een samenwerking tussen een omroep en een onafhankelijke persoon of instelling werkzaam op het gebied der podiumkunsten. Daarvan is sprake indien een persoon of instelling een podiumkunstactiviteit (mede) organiseert en (gedeeltelijk) het financiële risico van zo’n activiteit draagt, welke activiteit eerst wordt uitgevoerd voor een betalend algemeen zaalpubliek. De activiteit zou ook zonder de betrokkenheid van de omroep doorgang vinden.

Verschillende soorten van samenwerkingsvormen zijn mogelijk. De samenwerking die gericht is op de coproductie kan al in de fase vóór de totstandkoming van de podiumuitvoering aanvangen.

Er is de mogelijkheid van het door de omroep ontwikkelen van een concept ten behoeve van de televisie-uitzending, nadat er een concept ten behoeve van het podium is vastgesteld. Voor het aanvaarden van deze activiteit als coproductie is het van belang dat de omroep de producent is, optreedt als contractpartij met de coproducent en uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de verzorging van het programma en de uitzending ervan.

De opnamen kunnen buiten het podium geschieden. Dat wil zeggen, de omroep haalt het podiumproject naar de studio of brengt het naar een andere locatie, niet zijnde het theater.

Een eenmalige activiteit kan ook voor een bijdrage van het verstrekkende fonds in aanmerking komen. Bijkomende voorwaarden: bij de activiteit moet een algemeen betalend zaalpubliek aanwezig zijn en evenementenbureaus en stichtingen waar de omroep zitting in heeft kunnen niet worden gezien als instellingen werkzaam op het gebied der podiumkunsten, die kwalificeren als coproducent.

Als uitgangspunt van de bijdrage aan de podiumkunst geldt de begroting van de kosten van de televisieproductie van het project.

Een bijdrage zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van € 180.000, met inachtneming van de voorwaarde dat de bijdrage van de Nederlandse landelijke publieke omroep minimaal de helft bedraagt van de aan het verstrekkende fonds gevraagde bijdrage.

Subsidie

De subsidie zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van €180.000.

Hierop zijn een tweetal uitzonderingen:

 • Documentaires: maximaal € 150.000
 • Speelfilms: maximaal: € 225.000

Aanvragen

Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen. 
Iedere filmproducent of instelling op het gebied van podiumkunsten kan echter één of meer omroepen benaderen, teneinde te komen tot een coproductie.
Omroepen kunnen ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een coproductie. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand