Subsidie voor creëren oplossingen afvalvrije toekomst

Prijzen
Geldprijs tot € 233.000 voor innovatieve oplossingen met daadwerkelijke impact die bijdragen aan het verminderen van de wereldwijde ophoping van verpakkingsafval en plastic op stortplaatsen en in oceanen. De prijs is gericht op het identificeren van systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de vuilnisbelt of in het afval terechtkomt. Met deze prijs wil de initiatiefnemer innovaties ondersteunen die een antwoord kunnen bieden op de volgende uitdaging: "Hoe creëren we een afvalvrije toekomst?  Non-profit instellingen, maar ook profit instellingen en hybride organisatie kunnen zich aanmelden.

Toepassing

De  prijs is bedoeld om innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van verpakkingsafval te belonen en te ondersteunen en de meest veelbelovende innovaties met de organiserende levensmiddeleninternational te verbinden ten behoeve van de prijswinnaars, het organiserende bedrijf, en de samenleving in het algemeen. 

De prijs is gericht op het identificeren van systeemveranderende projecten die uitgaan van de visie dat geen van de verpakkingen van het levensmiddelenbedrijf, inclusief plastic, op de vuilnisbelt of in het afval terechtkomt.  

Men is op zoek naar initiatieven van hoge kwaliteit die een antwoord bieden op uitdagingen zoals: 

 • Welke alternatieve pragmatische, eenvoudige materialen en veilige manieren om voedsel en drank te beschermen kunnen worden aangeboden? 
 • Hoe kunnen productiemodellen en leveringssystemen opnieuw worden ontworpen om afval te elimineren?  
 • Hoe kunnen voedings- en drankverpakkingen na consumptie een bron voor nieuw gebruik worden? 
 • Welke basisoplossingen zijn er om verpakkingsafval in gemeenschappen aan te pakken? 
 • Hoe kunnen consumenten, leveranciers en producenten worden gestimuleerd om een circulaire mentaliteit aan te nemen?

Werkgebied

Dit is een internationale prijs, er worden inzendingen over de hele wereld geaccepteerd.

Voorwaarden

Algemeen
De aanvrager moet:

 • 18 jaar oud zijn
 • Een non-profit, profit of hybride organisatie zijn, of een fiscale sponsor hebben
 • Vloeiend in het Engels zijn (van de winnaars wordt verwacht dat zij zich bezighouden met activiteiten die een goede beheersing van het Engels vereisen)

Aanvullende voorwaarden

 • Er wordt slechts één aanvraag per initiatief geaccepteerd
 • Inzendingen worden alleen in het Engels geaccepteerd
 • Dit is een wereldwijde uitdaging om inzendingen uit elk land te accepteren
 • Werknemers van de organisator en hun moedermaatschappijen, filialen en dochterondernemingen, joint ventures, reclamebureaus, promotiebureaus en andere dienstverleners voor deze prijs, hun naaste familieleden (echtgenoot, ouder, kind, broer of zus, ongeacht waar ze wonen) en degenen die in hetzelfde huishouden wonen, komen niet in aanmerking. 
 • Partners of initiatieven die al worden gefinancierd of ondersteund door de organisator, haar filialen, dochterondernemingen of joint ventures komen niet in aanmerking
 • Het initiatief moet blijk geven van een solide basis van naleving en een cultuur van respect

Potentieel voor het creëren van gedeelde waarde
Het initiatief moet een voorbeeld zijn van het concept dat het bedrijfsleven een kracht ten goede kan zijn, door tegelijkertijd waarde te creëren voor de aandeelhouders en voor de maatschappij in het algemeen (individuen, gezinnen, gemeenschappen en de planeet). 

Potentieel voor systeemverandering
Het project moet gericht zijn op het aansturen van een bredere systeemverandering.

Innovatie
Het initiatief moet een innovatieve aanpak van het verpakkingsprobleem en verpakkingsafval vertegenwoordigen, hetzij door middel van nieuwe methoden, modellen of technologieën, hetzij door toepassing van oude methoden, modellen of technologieën op een nieuwe manier.   

Financiële levensvatbaarheid
Het initiatief moet gebaseerd zijn op een gezond en levensvatbaar bedrijfsmodel en/of realistische en langetermijnplannen voor financiële duurzaamheid laten zien.

Potentieel voor schaalvergroting / replicatie
Het initiatief moet een sterk groeipotentieel en/of repliceerbaarheid naar andere sociale, culturele of geografische omgevingen laten zien. Het initiatief moet aantonen dat het in staat is om grootschalige veranderingen tot stand te brengen en dat het de capaciteit en de vaardigheden heeft om de sector in zijn geheel te beïnvloeden. 

Potentieel voor samenwerking met de organisator van deze prijs en haar medewerkers
Het initiatief sluit aan bij de visie van de initiatiefnemer om de kracht van voedsel te ontsluiten om de kwaliteit van het leven voor iedereen te verbeteren, vandaag de dag en voor de komende generaties. De deelnemer is bereid om met het levensmiddelenconcern die deze prijs organiseert samen te werken als middel om hun impact te vergroten. 

Prijzen

Maximaal tien finalisten

 • Workshops om het potentieel van de samenwerking te verkennen
 • Een virtuele workshop over co-creatie en systeemverandering
 • Een Fellowship-module (systeemverandering, nieuw leiderschap, hybride sociale financiering, replicatie en overdracht, OR welzijn).

Speciaal geprezen (tot 5) en de winnaar van de prijs

 • Geldprijs tot 250 000 CHF (ca. € 233.000 ) die wordt toegekend aan de 5 speciaal geprezen en de algehele winnaar (op basis van de ranking en de omvang van het project).
 • Mentorschap
 • Zichtbaarheid verkrijgen via de media- en sociale-media-activiteiten van de organisatoren

Aanmelden

Online, via de website van de organisator (zie links)