subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland in bruikleen aan musea en andere instanties en geeft boeken uit over deze onderwerpen. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan organisaties en projecten gericht op het behoud van cultuur en economisch erfgoed én voor gezondheidsprojecten. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt aan musea en eventuele andere (ANBI) instanties schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland (in internationaal perspectief) in bruikleen. Ook geeft het fonds boeken en periodieken uit over bovengenoemde onderwerpen.

Daarnaast verstrekt het fonds donaties aan projecten ten bate van behoud van cultureel/economisch erfgoed en aan initiatiefnemers van gezondheidsprojecten in ruime zin van het woord.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande onderwerpen.

Aanvragen

Per e-mail.

Relevante links