Subsidie voor cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven

Fondsen,
Sponsoring
Financiële ondersteuning van projecten die de stad Rotterdam en omgeving mooier en sterker maken. Het fonds richt zich hierbij o.a. op cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven gericht op het welzijn van de bewoners.

Toepassing

Het fonds richt zich bij financiële ondersteuning op onderstaande vier pijlers.

Ondernemerschap

 • Cultureel en maatschappelijk ondernemerschap te bevorderen,
 • Maatschappelijke functies bedrijfsmatig te exploiteren,
 • Circulaire economie te stimuleren en 
 • Nieuwe coöperaties te helpen opzetten.

Jongeren

 • Financiële educatie
 • Loopbaanontwikkeling
 • Behoud van studenten voor Rotterdam
 • Creëren van stageplaatsen

Woonaantrekkelijkheid

 • Transformatie van de woningvoorraad
 • Verduurzaming van de woningvoorraad
 • Impactvolle wijkinitiatieven gericht op het welzijn van bewoners

Banking for food

 • Vergroten van voedselbeschikbaarheid
 • Verbeteren toegang tot voedsel
 • Stimuleren van gebalanceerde voeding
 • Vergroten van de stabiliteit

Werkgebied

Heeft een regionale of lokale uitstraling en is in het belang voor (de inwoners van) Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en/of Vlaardingen.

Voorwaarden

 • Past bij voorkeur binnen één van de vier thema’s:
  • Ondernemerschap
  • Jongeren
  • Woonaantrekkelijkheid
  • Banking for Food
 • Heeft een regionale of lokale uitstraling en is in het belang voor (de inwoners van) Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en/of Vlaardingen
 • Wordt georganiseerd voor een brede groep binnen de gemeenschap
 • Is niet winstgericht
 • Wordt aangevraagd door een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting en dus niet door een particulier
 • Gaat vergezeld van een plan van aanpak en een sluitende begroting
 • Na afloop een schriftelijk verslag van het resultaat
 • Creatieve invulling van een tegenprestatie in ruil voor de steun

Restricties

 • De donatie dekt nooit 100% van de totale projectkosten
 • Geen projecten die risico's opleveren voor deelnemers, toeschouwers of het milieu
 • Geen projecten ondersteunen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen
 • Geen steun aan goededoelenorganisatie, feest of persoonlijke ambitie
 • Donatie aan een project is in principe eenmalig
 • Voorkeur gaat uit naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen organisator en Rabobank Rotterdam of waarbij bereidheid bestaat een dergelijke relatie aan te gaan
 • Geen steun voor dekking van de exploitatiekosten

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand