Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor verenigingen en stichtingen die het kunstleven in Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal, dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst. Hierbij heeft het fonds bijzondere aandacht voor podiumkunst, mate name voor kamermuziek. Per jaar is er ca. € 10.000 tot € 12.0000 per jaar. Er is één aanvraagperiode per jaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verlenen van geldelijke steun aan verenigingen of instellingen, welke het kunstleven in Rotterdam trachten te bevorderen, zowel op muzikaal als dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied der beeldende kunst, maar in het bijzonder de kamermuziek.

Doelgroep

Verenigingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur in de regio Rotterdam.

Werkgebied

Regio Rotterdam.

Voorwaarden

Het fonds hanteert onder meer de navolgende criteria:

 • Past het project of evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen de doelstelling van het fonds, zoals bovenstaand en in het beleidsplan omschreven
 • Hoe verhoudt het bedrag van de aangevraagde subsidie zich met de begrote kosten en opbrengsten van het project of evenement
 • Is er sprake van een gezonde en transparante begroting (in het bijzonder voor wat betreft de opgevoerde kosten)

Subsidie

Het beleid is om jaarlijks een bedrag van tussen de € 10.000 en € 12.000 beschikbaar te maken voor uitkering, zonder dat het bestuur van het fonds overigens gehouden is dit bedrag in enig jaar volledig uit te keren (bijvoorbeeld bij gebrek aan geschikte projecten).

Jaarlijks komen er bij het fonds ongeveer vier tot vijf subsidieaanvragen binnen.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Gedetailleerde beschrijving van het evenement
 • Begroting en dekkingsplan
 • Lijst met subsidieverstrekkers en fondsen waar ook een aanvraag is ingediend, en de status hiervan weergegeven in het dekkingplan

Aanvraagperioden
Één keer per jaar.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand