Subsidie voor culturele centra

Subsidies
Met deze subsidie kan een een voor het publiek toegankelijke uitvoering van podiumkunsten worden uitgekocht, om zo het risico te verminderen. De subsidie kan worden verstrekt aan uitkooporganisaties en culturele centra die in het lopende kalenderjaar minimaal drie voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeren. Een van de voorwaarden is dat de entreeprijs minimaal 5 euro per bezoeker bedraagt.

Toepassing

Subsidie om het uitkooprisico van programmerende instanties te verlagen, om daarmee de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunstvoorstellingen te stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten te vergroten.
Er kan subsidie worden verstrekt voor het uitkopen van een voor het publiek toegankelijke uitvoering van podiumkunsten.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

  • De activiteit vindt plaats minimaal twee weken nadat de aanvraag is ingediend
  • Er wordt een entreeprijs gevraagd van minimaal € 5 per bezoeker

Restricties

Er zal geen subsidie worden verstrekt indien:

  • Er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische, financiële of economische zin niet haalbaar is
  • Aan de aanvrager in de betreffende aanvraagperiode reeds een subsidie op grond van deze paragraaf of één van de andere paragrafen van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân is verstrekt (zie bijlagen)
  • De te verstrekken subsidie minder dan € 250 bedraagt

Subsidie

De subsidie bedraagt € 750 per afzonderlijke voorstelling, met een maximum van € 2.250 per aanvrager.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via bijgaande aanvraagformulier (zie bijlagen).
Ook kun je de subsidie online aanvragen (zie links).