Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen, waar een relatief kleine financiële injectie een grote bijdrage kan leveren. Ook is er steun mogelijk voor culturele Amsterdamse instellingen.Het subsidiebudget ligt onder de 10.000 euro.

Toepassing

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op structurele oplossingen jeugdproblematiek (onderwijs b.v.) in binnen- èn buitenland, gezondheidszorg en culturele instellingen in Amsterdam.

Ook is er steun mogelijk voor projecten van ondernemende jonge mensen, waar een relatief kleine financiële injectie een grote bijdrage kan leveren. 

De Vondelbrug is een klein fonds, dat een aantal initiatieven meerjarig steunt, waardoor er weinig ruimte is voor honorering van nieuwe aanvragen. 

Subsidiebudget

Onder de € 10.000.

Voorwaarden

  • Je aanvraag moet raakvlakken hebben met bovengenoemde activiteiten.
  • Zie ook het beleidsplan (bijlagen)

Restricties

Aanvragen van culturele instellingen moeten gericht zijn op de regio Amsterdam.

Werkgebied

Nederland, Ontwikkelingslanden en Amsterdam.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links