Subsidie voor culturele instellingen, musea en tentoonstellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea en nieuwe initiatieven voor het ontwikkelen van vernieuwende presentaties voor een nieuw of specifiek publiek. Het moet hierbij gaan om innovatieve presentaties en tentoonstellingen waarin vorm, inhoud en het beoogde publieksbereik op elkaar aansluiten, en de aanvrager samenwerkt met ontwerpers, makers, curatoren of andere professionele partijen die zich inzetten voor ontwerp en publieksbereik. De subsidie bedraagt minimaal 50.000, en maximaal  150.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor verrassende voorstellen binnen de creatieve industrie die vernieuwende presentaties voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatieplekken worden uitgenodigd om innovatieve presentaties en tentoonstellingen te ontwikkelen waarin vorm, inhoud en het beoogde publieksbereik op elkaar aansluiten. De aanvrager wordt gevraagd een bijzondere samenwerking aan te gaan met ontwerpers, makers, curatoren of andere professionele partijen die zich inzetten voor ontwerp en publieksbereik.

De subsidie dient te worden ingezet voor onderzoek, experiment en ontwikkeling van vorm en inhoud, en is nadrukkelijk gericht op het vernieuwen en het versterken van het presenteren van ontwerp en op het bereiken van nieuwe of specifieke doelgroepen. Als de aanvrager een subsidie ontvangt, wordt verwacht dat de aanvrager zich inspant om de opgedane kennis te ontsluiten aan een vakpubliek.

De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

 • Het mogelijk maken van verdieping in en reflectie op een onderwerp, thema of actualiteit binnen of gerelateerd aan de creatieve industrie en de ontsluiting daarvan
 • Het formuleren van een passende presentatiestrategie voor een nieuwe of specifieke doelgroep
 • De ontwikkeling van nieuwe innovatieve tentoonstellingsconcepten die niet eerder te zien waren in Nederland
 • Het betrekken van ontwerpers in de samenstelling en totstandkoming van vorm en inhoud om de presentatie als een ontwerpopgave te definiëren

Doelgroep

Het fonds vraagt zowel gevestigde musea, presentatie-instellingen en tentoonstellingsplekken als nieuwe initiatieven om een voorstel in te dienen. Verwacht wordt dat juist unieke samenwerkingen tussen deze partijen kunnen leiden tot uitzonderlijke voorstellen.

Voorwaarden

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele instellingen of organisaties gevestigd in Nederland
 • De organisatie moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De Fair Practice Code dient te worden toegepast op betaling van betrokken ontwerpers en andere partijen voor hun aandeel in het project.

Restricties

 • Voor presentaties die onderdeel zijn van of voortkomen uit een project of programma dat al (deels) wordt gefinancierd door het Rijk of het Stimuleringsfonds kan binnen deze oproep geen subsidie worden aangevraagd
 • Uitgesloten van deelname zijn ontwerpstudio's die voor de presentatie van hun eigen werk aanvragen.

Beoordelingscriteria

 • De relevantie en urgentie van de presentatieopgave
 • De mate van vernieuwing in aanpak, vorm en strategie
 • Een onderscheidende visie op publieksbereik
 • De voorbeeldstellende wijze waarop culturele organisaties samenwerken met ontwerpers en makers gericht op artistiek hoogwaardige resultaten

Deze criteria worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

Indien het een voorstel voor een nadere verkenning en onderzoek in de voorbereiding op een uitzonderlijke presentatie of een 'proof of concept' betreft, dan wordt het voorstel beoordeeld op de mate van verwachting dat het eindresultaat zal bijdragen aan de doelstellingen van de oproep. Binnen deze ronde kunnen maximaal vier voorstellen voor een nadere verkenning of 'proof of concept' worden geselecteerd.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere

Subsidie

De open oproep heeft een beschikbaar budget van € 300.000. De aangevraagde realisatiesubsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Het is ook mogelijk om een voorstel in te dienen voor nadere verkenning en onderzoek in de voorbereiding op een uitzonderlijke presentatie of een 'proof of concept'. Het maximaal aan te vragen bedrag is dan € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat)
 • Planning van activiteiten en begroting inclusief dekkingsplan
 • Beknopt CV of bio van de betrokken partijen (max. 2 pagina's pdf op A4-formaat)
 • Intentieverklaringen van de samenwerkende partijen (max. 2 pagina's pdf op A4-formaat)
 • Beeldmateriaal van het te presenteren werk (max. 15 pagina's pdf op A4-formaat)
 • Recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • Representatieve afbeelding van de presentatie (voor communicatiedoeleinden vanuit het fonds)