Subsidies
Fondsen

Subsidie voor culturele instellingen ter bevordering van creatieve industrie

Deze regeling biedt vierjarige subsidies aan culturele instellingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de Caribische delen, om de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie te stimuleren. Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij hun kerntaken en bijdragen aan de ontwerpkwaliteit, talentontwikkeling en internationale samenwerking binnen ontwerpdisciplines zoals vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De aanvragen dienen digitaal te worden ingediend en kunnen variëren in hoogte, afhankelijk van de categorie waarbinnen ze vallen.

Beeldende kunst
Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 125.000 - € 550.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

De regeling is ontworpen om een breed scala aan activiteiten en initiatieven binnen de creatieve industrie te ondersteunen. Hieronder volgt een uitgebreidere toelichting op de toepassingen van deze subsidie:

Bevordering van ontwerpkwaliteit

 • Ondersteunt projecten die zich richten op het verhogen van de kwaliteit van ontwerp binnen disciplines zoals vormgeving, architectuur en digitale cultuur.
 • Kan innovatieve ontwerpmethoden, experimentele projecten of de ontwikkeling van nieuwe ontwerptools en -technieken omvatten.

Inzet van ontwerpkracht bij maatschappelijke opgaven

 • Projecten die ontwerp gebruiken om oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling of sociale cohesie.
 • Kan samenwerkingen tussen ontwerpers en andere sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs of overheid omvatten.

Versterking van de ontwerpinfrastructuur

 • Initiatieven die bijdragen aan een gezonde en vernieuwende infrastructuur binnen de creatieve industrie.
 • Ondersteuning van platforms, labs, werkplaatsen of presentatieplekken die een centrale rol spelen in de creatieve gemeenschap.

Stimuleren van experiment en onderzoek

 • Bevordert experimentele projecten en onderzoeksactiviteiten die de grenzen van de creatieve industrie verleggen.
 • Kan projecten omvatten die nieuwe technologieën, materialen of processen onderzoeken.

Talentontwikkeling

 • Programma's en activiteiten gericht op de ontwikkeling van opkomend talent binnen de creatieve industrie.
 • Workshops, mentorprogramma's, residencies of onderwijsinitiatieven die jonge ontwerpers, architecten en digitale kunstenaars ondersteunen.

Internationale samenwerking

 • Projecten die de internationale samenwerking en uitwisseling binnen de diverse ontwerpdisciplines bevorderen.
 • Kan culturele uitwisselingsprogramma's, internationale tentoonstellingen of samenwerkingsprojecten met buitenlandse instellingen en kunstenaars omvatten.

Deze subsidie moedigt culturele instellingen aan om innovatief en vooruitstrevend te zijn in hun benadering van ontwerp en creativiteit, en ondersteunt hen bij het realiseren van projecten die een significante impact hebben op zowel de lokale als de internationale creatieve gemeenschap.

Doelgroep

Culturele, non-profit instellingen binnen de creatieve industrie.

Werkgebied

Koninkrijk der Nederlanden (inclusief Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba)

Voorwaarden

 1. Instellingen moeten bijdragen aan de kerndoelen van de regeling.
 2. Moeten gevestigd zijn binnen het Koninkrijk.
 3. Toepassen van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur 2019 en Code Diversiteit en Inclusie.

Restricties

 1. Geen subsidie voor instellingen die al meerjarige subsidies ontvangen uit andere bronnen.
 2. Niet voor activiteiten die al hebben plaatsgevonden of starten voor de subsidieperiode.
 3. Niet voor onderwijsprogramma’s, hbo en universiteiten, studiereizen, arbeidskosten van overheidsmedewerkers, eigendomsverwerving, bouw- en restauratiekosten, exploitatie van horeca.

Subsidie

Bedrag per aanvraag

De subsidiebedragen voor de "Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028" variëren op basis van twee categorieën:

Categorie I:

 • Bedoeld voor culturele instellingen met een grotere subsidiebehoefte.
 • Subsidiebedrag varieert van € 275.000,00 tot € 550.000,00 per kalenderjaar.

Categorie II:

 • Gericht op culturele instellingen met een kleinere subsidiebehoefte.
 • Subsidiebedrag varieert van € 125.000,00 tot € 275.000,00 per kalenderjaar.

Deze verschillen in subsidiebedragen weerspiegelen de omvang en de reikwijdte van de activiteiten die door de instellingen worden ondernomen binnen de respectieve categorieën. Instellingen in Categorie I worden geacht een grotere impact of bereik te hebben binnen de sector van de creatieve industrie, terwijl die in Categorie II zich wellicht op meer specifieke, kleinere of lokale initiatieven richten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).
De aanvraagperiode zal, zodra de subsidieregeling geopend wordt, op de website van de verstrekker worden gepubliceerd.

Meesturen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Activiteitenplan.
 • Sluitende meerjarenbegroting.
 • Uittreksel Handelsregister.
 • Representatieve afbeelding.
 • Intentieverklaringen/samenwerkingsovereenkomsten indien van toepassing.
 • Oprichtingsakte of recente statuten.
 • Financieel overzicht.
 • Inhoudelijk jaarverslag.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden