Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Het fonds richt zich op het verlenen van financiële steun aan activiteiten op algemeen maatschappelijk gebied in Nederlands of internationaal verband.
Het fonds lijkt zich met name te richten op het financieel ondersteunen van cultuur en cultuurhistorische projecten. Van historisch onderzoek tot aan eigentijdse culturele activiteiten.

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Subsidie

Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar (gebaseerd op de jaarcijfers).
Het laatst gepubliceerde boekjaar was er een verschil in deze trend, en is er 21.500 euro uitgegeven aan doelbestedingen.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.

Let op
Het bestuur vergadert twee maal per jaar, het kan dus enige tijd duren voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden.