Subsidie voor cultuur en festivals

Subsidies

Subsidie voor iets grotere artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 en een maximum van 75.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor onderstaande activiteiten.