Subsidie voor cultuur- en sportevenementen

Subsidies
Subsidie voor beeldbepalende cultuur- en sportevenementen met een internationale of provinciale uitstraling, die van betekenis zijn voor de sociale samenhang, de economie en de aantrekkelijkheid van de provincie. De subsidie bedraagt maximaal € 66.666,- per jaar, of per editie, maar is mede zijn afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van een gevestigd cultuur- of sportevenement voor de periode 2020 tot en met 2023, met een (inter)nationale dan wel provinciale uitstraling. Belangrijke voorwaarden zijn dat je evenement een begroting heeft van minimaal 100.000 euro per jaar of editie en dat je het evenement al minimaal twee keer eerder hebt georganiseerd.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon en de organisator van het evenement
 • Het evenement vindt plaats in Overijssel
 • Het evenement draagt bij aan de ambities zoals genoemd op pagina 2 van het Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023 (zie bijlage)
 • Het evenement heeft een (inter)nationale dan wel provinciale uitstraling, af te leiden uit:
  • Herkomst van bezoekers/deelnemers van/aan het evenement
  • De betekenis van het evenement voor de tak van sport of voor de cultuuruiting
  • De wijze waarop het evenement Overijssel op de kaart zet
 • Het evenement heeft een groot bereik, af te leiden uit:
  • Een groot mediabereik
  • De laagdrempelige toegankelijkheid voor een breed publiek en de koppeling met het DNA van Overijssel/regionale identiteit, als sprake is van een cultuurevenement
  • Het stimuleren van sporten en bewegen, gericht op groei van de breedtesport binnen de tak van sport als sprake is van een sportevenement
  • Het aantal bezoekers en deelnemers van/aan het evenement
  • Het aantal vrijwilligers en de verbondenheid met verenigingen, maatschappelijke organisaties en, het lokale/regionale bedrijfsleven
  • De toegankelijkheid van het evenement voor een inclusieve samenlevinG (het gaat hier om de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een (sociale) beperking, mensen met een lage economische status en mensen met een niet westerse achtergrond)
 • Het evenement is van kwalitatief hoog niveau, af te leiden uit:
  • Het concept en de programmering van het evenement
  • De kansen voor professionele groei van talent cultureel c.q. sportief
  • De professionele en stabiele organisatie van het evenement
  • De eventuele vernieuwing van het evenement of onderdelen ervan
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 53 van de AGVV of de Algemene de-minimisverordening

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Het feit dat de totale begrote kosten € 100.000,- of minder bedragen per jaar of per edititie als sprake is van een periodiek evenement
 • Een aanvraag voor een evenement dat betrekking heeft op: een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een nieuwjaarsduik, dancefestival, Molendag en openmonumentendag, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, uitsluitend een demonstratie of workshop, uitsluitend een concert of voorstelling, planten- dierenshow, toernooi, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, autorodeo, trekkertrek, paasvuren, tentoonstelling, tijdelijke kunstijsbaan, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest, tuinevenement, tuinexpositie, goede doelen-evenement, opening cultureel seizoen, opening toeristisch jaar en promotieactiviteiten.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verdeling als bedoeld in artikel 6.17.8 en bedraagt nooit meer dan 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 66.666,- per jaar of per editie als sprake is van een periodiek evenement, voor de periode 2020 tot en met 2023.
De hoogte en het percentage van de subsidie zijn afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen.

 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Let op
Stuur in eerste instantie geen bijlagen mee met de aanvraag. 
Pas als je evenement als Beeldbepalend evenement in Overijssel door Gedeputeerde Staten is aangemerkt vraag de verstrekker je bijlagen mee te sturen.