Subsidie voor datagedreven journalistiek en journalisten

Subsidies, Fondsen
De gevolgen van de coronaviruspandemie zijn enorm: raciale verschillen tussen degenen die door de economische gevolgen worden getroffen, uitdagingen in de manier waarop lokale, regionale en nationale overheden op de crisis hebben gereageerd, problemen met het onderwijs aan onze kinderen, etc. Al deze verhalen zijn misschien beter te verklaren met het gebruik van gegevens, maar de gegevens zelf zijn vaak moeilijk te vinden en te verzamelen, en het kan nog moeilijker zijn om te standaardiseren. Bovendien hebben lokale journalisten niet altijd de middelen om dit werk te doen. Daarom is er nu een interessante subsidie beschikbaar voor data-gedreven, repliceerbare verhalen met betrekking tot de coronaviruspandemie. Journalisten over de hele wereld kunnen een aanvraag in dienen. De subsidie is breed opgezet, zodat ook niet-traditionele deelnemers kunnen worden toegelaten. Maar de subsidieverstrekker verwacht ook aanvragen te ontvangen van o.a. onafhankelijke journalisten, redactieteams van media én van data wetenschappers die werken voor journalistieke doeleinden. De subsidieverstrekker is hierbij met name op zoek naar verhalen die andere redacties kunnen repliceren in andere berichtgeving. Interessant aan deze subsidie is dat journalisten over de hele wereld deze subsidie kunnen aanvragen. De subsidiebedragen variëren van ongeveer 5.000 tot 25.000 dollar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor datagestuurde journalistieke verhalen met betrekking tot de coronaviruspandemie, die elders kunnen worden gerepliceerd. Succesvolle ideeën kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de dekking van COVID-19 gezondheidsverschillen in ethische gemeenschappen of op economische sectoren die volledig zijn stilgelegd. De verhalen zouden gebruik kunnen maken van direct beschikbare gegevens in combinatie met nieuwe inzichten, of teams kunnen unieke gegevens verkrijgen.

De subsidies zijn van beperkte duur en worden verstrekt door JSK en Big Local News met steun van het Google News Initiative.

Big Local News is een programma van Stanford University's Journalism and Democracy Initiative dat lokale gegevens verzamelt om de regionale of nationale patronen te ontdekken die verhalen met impact zullen opleveren. De journalisten van het Grote Lokale Nieuws streven gegevensreeksen na die moeilijk te verkrijgen zijn omdat zij in ongelijksoortige, verspreide plaatsen door veelvoudige jurisdicties worden gehouden. Ze werken ook met redactiekamers om de verzamelde gegevens te verwerken, te analyseren en te archiveren.

Het Big Local News platform stelt journalisten in staat om gegevens te delen en samen te werken aan projecten. Dit werk is ontworpen om het vermogen van lokale newsrooms om verantwoordingsjournalistiek te produceren te vergroten. Journalisten kunnen hun eigen projecten maken en toegang krijgen tot gegevens in Open Projecten die beschikbaar zijn voor alle gebruikers van het platform. Het Data Archive bevat openbaar beschikbare gegevens die door Stanford Libraries worden bewaard.

De subsidieverstrekker is hierbij op zoek naar verhalen die andere redacties kunnen repliceren in andere berichtgeving.

Doelgroep

De subsidie is breed opgezet, zodat ook niet-traditionele deelnemers kunnen worden toegelaten. Maar de subsidieverstrekker verwacht ook aanvragen te ontvangen van o.a. individuele journalisten, onafhankelijke journalisten, en data wetenschappers die werken voor journalistieke doeleinden. Ook legacy newsrooms en non-profit nieuwsorganisaties kunnen wereldwijd subsidie aanvragen.

De subsidieverstrekker begrijpt dat er misschien mensen aan dataprojecten werken die geen traditionele journalisten zijn. Daarom kun je ook als nier traditionele journalist subsidie aanvragen als je een track record hebt op dit gebied hebt, en de mogelijkheid om een significante impact te hebben.

Werkgebied

Internationaal

Voorwaarden

De aanvraag dien betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Beoordelingscriteria
De verstrekker zal de voorstellen beoordelen op basis van zes criteria: 

 • Relevantie: Heeft het voorstel betrekking op een echte kans rond de COVID-19-pandemie?
 • Impact: Wat is de mogelijkheid van een effect?
 • Aannemelijkheid: Hoe uitvoerbaar is een project?
 • Reproduceerbaarheid: Bevat een voorstel een plan om anderen te begeleiden, zodat zij het werk kunnen aanvullen, door soortgelijke gegevensverzameling of -analyse in een ander dekkingsgebied te repliceren?
 • Team: Hoe sterk is het team, de redactieruimte of de organisatie? Zijn ze in staat om het voorgestelde project op te leveren?
 • Concurrentie: Is er een team, newsroom of organisatie die al iets dergelijks doet? Is dit een roman of een creatief idee? 

Restricties

 • De subsidie is niet bestemd voor uitsluitend academisch onderzoek, maar als een deel van je onderzoek een nieuwsverhaal zou kunnen zijn, dan kunt je je project ook aanmelden
 • Boekprojecten komen niet in aanmerking voor financiering
 • Documentaires komen niet in aanmerking voor financiering

Subsidie

De subsidieverstrekker kent kleine tot middelgrote subsidies toe. Deze kunnen variëren van ongeveer 5.000 tot 25.000 dollar.

Subsidiabele kosten
De subsidie heeft betrekking op uitgaven die direct verband houden met het produceren van een dataverhaal. Het gaat hierbij om data-acquisitie, data-analyse, technologie (zoals serverkosten of software), maar ook om de betaling van ander partijen die aan redactionele of datacomponenten van het project werken.
Voor organisatorische aanvragers, zoals redactiekamers, kunnen bijvoorbeeld de salarissen van het personeel of de contractanten die aan het projecten werken subsidiabel zijn, of bijvoorbeeld het inhuren van een externe medewerker, als een eigen medewerker wordt vrijgesteld voor het project.
Onafhankelijke journalisten, zoals bijvoorbeeld freelancers, kunnen in hun voorgestelde begroting de kosten opnemen van de tijd die zij aan een verhaal werken.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

 • Namen en contactgegevens van twee professionele referenties die ervaring hebben met de journalistieke ervaring en waarom dit project belangrijk is
 • Distributie en/of publicatieplan voor het te schrijven artikel