Subsidie voor de de faculteiten Natuurkunde, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde van de Universiteit Leiden

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Ondersteuning van de faculteiten Natuurkunde, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Toepassing

Financiële ondersteuning van de faculteiten Natuurkunde, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Voorwaarden

Conform "Algemene subsidievoorwaarden congressen en studieverblijven" (zie links).

Restricties

Uitsluiten aanvragen van bovengenoemde faciliteiten van de Universiteit Leiden.

Aanvragen

Zie "Algemene subsidievoorwaarden congressen en studieverblijven" (zie links).

Relevante links