Subsidie voor de documentatie en het behoud van risicodragend cultureel erfgoed

Subsidies, Fondsen
Internationale subsidie om bedreigde archiefmaterialen uit de 20e en 21e eeuw te digitaliseren en toegankelijk te maken, waaronder gedrukte, fotografische, film-, audio-, efemere en geboren digitale objecten. De subsidie is bestemd voor projecten die bedoeld zijn om collecties te bewaren, te documenteren en te digitaliseren die bedreigd worden door milieuomstandigheden, politieke onzekerheid, inherent niet-duurzame media, ongeschikte opslag of gemeenschappelijke en sociale veranderingen. Er zijn twee subsidies beschikbaar: subsidie voor het plannen van de digitalisering en projectsubsidies voor de daadwerkelijke digitalisering. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project. De aanvraagprocedure wordt in twee stappen uitgevoerd: je kunt eerst een voorlopige aanvraag indienen. De geselecteerde aanvragers zullen worden uitgenodigd om een tweede, gedetailleerde aanvraag in te dienen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om bedreigde archiefmaterialen uit de 20e en 21e eeuw te digitaliseren en toegankelijk te maken, waaronder gedrukte, fotografische, film-, audio-, efemere en born-digital objecten.

De subsidie is bestem voor projecten die bedoeld zijn om collecties te bewaren, te documenteren en te digitaliseren die bedreigd worden door milieuomstandigheden, politieke onzekerheid, inherent niet-duurzame media, ongeschikte opslag of gemeenschappelijke en sociale veranderingen.

Voorwaarden

Projecten moeten één hoofdaanvrager hebben die de verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van het project op zich neemt. De hoofdaanvrager is ook verantwoordelijk voor het financiële beheer van de subsidie. 

Individuele aanvragers moeten bij een instelling zijn aangesloten en kunnen geen onafhankelijke financiering aanvragen. Indien de subsidieaanvrager niet is aangesloten bij de eigen archiefbewaarplaats van het materiaal, moet er een ondersteuningsbrief van de archiefbewaarplaats aanwezig zijn.

In aanmerking komende aanvragers

 • Onderwijs- of onderzoeksfaculteiten aan een universiteit of een soortgelijke instelling voor hoger onderwijs
 • Archivarissen en bibliothecarissen met verantwoordelijkheden voor bijzondere collecties in archieven, een nationale of onderzoeksbibliotheek of een soortgelijke instelling
 • Administratieve leiders van organisaties zonder winstoogmerk die risicodragend cultureel erfgoedmateriaal in bezit hebben

In aanmerking komende instellingen

 • Subsidies moeten worden beheerd door organisaties zonder winstoogmerk
 • Aanvragen van overheidsinstellingen die steun vragen voor het behoud van hun eigen collectie, moeten een bijdrage in natura leveren, zoals het ter beschikking stellen van personeelstijd, opleiding of werkruimte
 • Gastinstellingen moeten een universiteit, archief, bibliotheek, onderzoeks- of culturele instelling zijn

Beoordelingscriteria

 • Spoedeisendheid van het project, zoals blijkt uit de kwetsbaarheid van de materialen, als gevolg van milieuomstandigheden, politieke onzekerheid, inherent niet-duurzame media, ongeschikte opslag, en/of gemeenschappelijke en sociale veranderingen
 • Wetenschappelijke betekenis en uniekheid van de materialen die voor digitalisering worden voorgesteld
 • Levensvatbaarheid van online publicatie op basis van ondertekende rechtenverklaringen, ethische rechtenanalyse en gearticuleerde inzet voor het Open Access-beleid van het programma
 • Haalbaarheid van het project volgens het tijdschema en de gevraagde middelen, met inbegrip van de fysieke ruimte en het personeel om de voorgestelde activiteiten uit te voeren
 • Deskundigheid en ervaring van de aanvragers en het projectteam
 • Toezegging en planning binnen het voorgestelde project om metagegevens te creëren in het Engels en de taal van de cultuur waarin het materiaal is gecreëerd

Project scope
De subsidieverstrekker wil projecten ondersteunen om archiefmateriaal of bestaande digitale middelen te organiseren, te verzamelen, om te zetten en te beschrijven. Het materiaal moet binnen de volgende scope passen.

 • Leeftijd materiaal:
  Van het begin van de 20e eeuw tot nu, bij voorkeur met een meerderheid van het materiaal dat dateert uit de jaren vijftig of later
 • Inhoud:
  Materiaal moet aspecten van geschiedenis, maatschappij, cultuur en politiek documenteren, bij voorkeur met de nadruk op sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en ondergedocumenteerde gemeenschappen
 • Geografische focus:
  Materialen uit regio's buiten Noord-Amerika en Europa hebben de voorkeur. Het verstrekkende fonds stimuleert aanvragen uit Afrika, het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië
 • Format:
  Materialen kunnen in verschillende formaten zijn, inclusief afdrukken, audio, video, foto's, efemeriden en born-digital bestanden (inclusief maar niet beperkt tot blogs, mobiele telefoonvideo's, websitepagina's, 3D-afbeeldingen, magneetband en sociale media-inhoud).

Subsidie

Er zijn twee mogelijke subsidies beschikbaar. Projecten moeten goed georganiseerd zijn voordat de digitalisering begint. Als je veel tijd nodig hebt om het archiefmateriaal te evalueren en in kaart te brengen, kun jr overwegen om een planningssubsidie aan te vragen.  

Planning subsidie
Tot $15.000 om collecties te evalueren voor digitalisering en/of curatie. Plannen van subsidieprojecten kan tot een jaar duren.

Project subsidie
Tot maximaal $50.000 voor het digitaliseren van archiefmateriaal of voor het cureren van reeds gedigitaliseerde activa. Met subsidies gefinancierde projecten moeten betrekking hebben op de volledige levenscyclus van de digitalisering.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Als je geen toegang kunt krijgen tot het online systeem of als je online geen aanvraag kunt indienen, kun je een e-mail sturen naar meap@library.ucla.edu

Aanvraagprocedure

 • De aanvraagprocedure wordt in twee stappen uitgevoerd: Aanvragers dienen in november 2020 een voorlopige aanvraag in. De geselecteerde aanvragers zullen worden uitgenodigd om een tweede, gedetailleerde aanvraag in te dienen in januari 2021
 • Alle aanvragen moeten in het Engels zijn opgesteld en de budgetten moeten in US Dollars ($) worden verstrekt
 • Aanvragers mogen in elke financieringsronde slechts één aanvraag indienen
 • Aanvragers moeten de UCLA Digital Library Toolkit raadplegen voor aanbevelingen met betrekking tot hardware, software, best practices op het gebied van digitalisering, enquêtes en inventarisaties, en meer.