Subsidie voor de ontwikkeling en validatie van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg

Subsidies,
Fondsen
Deze subsidieoproep biedt financiële ondersteuning voor het ontwikkelen en valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg, om de waarde van technologie te bepalen. Het doel is om beleidsbeslissingen te verbeteren en de inzet van technologie in de zorg (kosten)effectiever en passender te maken. De subsidie richt zich op HTA methodologie, het ontwikkelen of valideren van uitkomstmaten, niet-curatieve zorg en technologie. De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse onderzoeksorganisaties, Nederlandse zorginstellingen en Nederlandse patiëntenverenigingen/belangenvereniging.

Toepassing

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen of (verder) valideren van uitkomstmaten die bruikbaar zijn voor de evaluatie van technologie binnen de niet-curatieve sector. De uitkomstmaten kunnen gebruikt worden om er achter te komen of technologie de zorg (kosten)effectiever en passender maakt.

Doelgroep

Nederlandse onderzoeksorganisaties, Nederlandse zorginstellingen en Nederlandse patiëntenverenigingen/belangenvereniging.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Methodologie wordt ontwikkeld of verder gevalideerd.
 • De onderzoeksvraag gaat over een uitkomstmaat gericht op de waardebepaling van technologie in de niet-curatieve sector.
 • De doelgroep voor de technologie is cliënten/burgers met niet-curatieve zorg, mantelzorgers, zorgprofessionals, en/of zorginstellingen.
 • De methodologie wordt getoetst op passendheid en bruikbaarheid op één specifieke technologie (case study).
 • Er wordt een tool ontwikkeld die ingezet kan worden om beslissingen te maken over het gebruik van technologie.
 • Er wordt een handleiding geschreven over het inzetten van de methodologie.
 • De uitkomstmaat is toepasbaar in de Nederlandse praktijk.

Restricties

 • Onderzoek naar uitkomstmaten voor geneesmiddelen.
 • Onderzoek naar welke geschikte methodologieën bestaan.
 • Louter het ontwikkelen van een tool.

Subsidie

Er is geen minimaal bedrag vastgesteld. Het maximale bedrag is € 200.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand