Subsidie voor de organisatie van kleinere al bestaande evenementen

Subsidies
Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van bijzondere kleinere evenementen. De aanvraag moet betrekking hebben op een jaarlijks of periodiek terugkerende cultuur- of sportevenement. Als sprake is van een bestaand jaarlijks cultuur- of sportevenement dan vindt deze plaats in 2021, een periodiek terugkerend cultuur- of sportevenement vindt plaats in 2021 of 2022. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor bijzondere kleinere evenementen vanwege o.a. hun betekenis voor de sociale samenhang, economie en de aantrekkelijkheid van de regio.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een rechtspersoon en de organisator van het evenement
  • Het evenement is een bestaand jaarlijks of periodiek terugkerende cultuur- of sportevenement
  • Als sprake is van een bestaand jaarlijks cultuur- of sportevenement dan vindt deze plaats in 2021, een periodiek terugkerend cultuur- of sportevenement vindt plaats in 2021 of 2022
  • De activiteiten scoren ten minste 7 punten op basis van onderstaande scoretabel 1

Restricties

De aanvraag zal worden geweigerd indien:

  • Het evenement betrekking heeft op een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk- dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een nieuwjaarsduik, dancefestival, Molendag en openmonumentendag, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, uitsluitend een demonstratie of workshop, uitsluitend een concert of voorstelling, planten- dierenshow, toernooi, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, autorodeo, trekkertrek, paasvuren, tentoonstelling, tijdelijke kunstijsbaan, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest, tuinevenement, tuinexpositie, goede doelen-evenement, opening cultureel seizoen, opening toeristisch jaar en promotieactiviteiten
  • De totale begrote kosten van het evenement minder dan € 20.000  bedragen (hierbij gaat het om de totale begrote kosten van het gehele evenement, inclusief de kosten die zijn begroot voor bijvoorbeeld de voorbereiding of uitvoering van het evenement)
  • De activiteiten van de aanvrager zijn aangemerkt als een Beeldbepalend evenement voor de periode 2020-2023
  • Voor het evenement al in 2020 een subsidie is verleend op grond van deze regeling voor de uitvoering van de editie in 2021

Subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).