Subsidie voor dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Subsidiebedragen tot ca. 15.000 euro. Geen subsidie voor educatie, uitgeven van boeken, dissertaties, studiereizen en dergelijke. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het bevorderen van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Het Fonds beoogt daarmee een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen.

Onderstaand een overzicht van projecten die mogelijk voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Dierenwelzijn
Dierenasielen, dierenambulances, dierenopvangcentra en actiegroepen (indien ze binnen het kader van de wet blijven).

Natuurbehoud
Ontwikkeling natuur en beheer van natuur.

Monumentenzorg
Kerkgebouwen, Molens, kastelen en monumentaal cultureel erfgoed

Werkgebied

In principe alleen Nederland, slechts in uitzonderlijk gevallen buitenland.

Voorwaarden

Projecten moeten betrekking hebben op een van onderstaande activiteiten:

  • Dierenwelzijn
  • Natuurbehoud
  • Monumentenzorg

Bij toekenning van de subsidie worden om een redactioneel artikel of advertentie gevraag in bijvoorbeeld eigen media.

Restricties

Geen subsidie voor educatie, uitgeven van boeken, dissertaties, studiereizen en dergelijke.

Subsidie

Subsidiebedragen tot ca. €€ 15.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Inhoud aanvraag

  • Heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
  • Globaal budget inclusief dekkingsplan
  • Tijdsplanning van de activiteiten
  • Recente jaarrekening
  • Uittreksel Kamer van Koophandel