Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
 • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Binnen de Deelregeling Digitale cultuur kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan.

Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

Binnen de deelregeling Digitale Cultuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. 

Doelgroep

De regeling is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd. 

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

 • Bevorderen van experimenten en crossovers
 • Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
 • Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
 • Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
 • Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Subsidie

Jaarlijks is er 1.200.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).