Subsidie voor digitale transitie en aanschaf en verbetering digitale diensten

Subsidies
Subsidie om mkb-bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen te helpen met een veilige digitale transitie zodat de omzet en/of winst kan worden behouden of vergroot, het digitale bereik wordt verbeterd en/of de digitale weerbaarheid wordt versterkt. Er kan subsidie worden verstrekt voor o.a. het opzetten of verbeteren van de website of webshop, aanschaf van een boekings- of reserveringssysteem, online leveren van diensten, etc. De  subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.000. In totaal is er € 750.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode, zolang het budget nog niet is uitgeput.

Toepassing

Subsidie om mkb-ondernemingen en culturele organisaties en maatschappelijke ondernemingen te helpen in een veilige digitale transitie, zodat de omzet en/of winst kan worden behouden of vergroot, het digitale bereik wordt verbeterd en/of de digitale weerbaarheid wordt versterkt.

Er kan subsidie worden verstrek voor:

 • De aanschaf van nieuwe producten, uitgezonderd hardware, diensten en/of processen voor digitalisering
 • Het verbeteren van bestaande producten, diensten of (bedrijfs-)processen door toepassing van digitalisering

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • MKB-ondernemingen
 • Culturele organisaties
 • Maatschappelijke ondernemingen

Subsidie

De  subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.000. In totaal is er € 750.000 beschikbaar.

Subsidiabele kosten
Voorbeelden van subsidiabele kosten:

 • Kosten voor het effectief gebruikmaken van bestaande online shops zoals Marktplaats, Facebook, Google, en Instagram
 • Kosten voor het opzetten of verbeteren van een website en/of webshop
 • Kosten voor de aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem
 • Kosten voor de koppeling van webshops aan voorraadadministratie en/of management
 • Kosten voor het online leveren van diensten
 • Kosten voor het uitvoeren van een scan om digitale veiligheid van bedrijven te verbeteren

Niet subsidiabele kosten

 • Interne kosten
 • Interne leveringen tussen bedrijven die in een groep verbonden zijn
 • Aanschaf van hardware
 • Trainingen en workshops

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Offerte van een onafhankelijke leverancier
 • Opdrachtbevestiging van een onafhankelijk leverancier
 • Omschrijving waaruit blijkt dat de digitaliseringsmaatregel bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of winst, een beter digitaal bereik, of de digitale weerbaarheid van het bedrijf versterkt
 • Indien van toepassing een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring