Subsidie voor dorpsgebouwen, verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen

Subsidies

Subsidie voor de ontwikkeling en herontwikkeling van vrij toegankelijke gemeenschapsgebouw, zodat er een ontmoetingsplaats ontstaat voor alle inwoners uit desbetreffende kern. De subsidie bedraagt maximaal 100.000,00 euro.

Toepassing

Het faciliteren van de ontwikkeling of herontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijk gemeenschapsgebouw voor de betreffende kern zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van de betreffende kern.