Subsidie voor dorpsgebouwen, verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen

Subsidies
Subsidie voor de ontwikkeling en herontwikkeling van vrij toegankelijke gemeenschapsgebouw, zodat er een ontmoetingsplaats ontstaat voor alle inwoners uit desbetreffende kern. De subsidie bedraagt maximaal 100.000,00 euro.

Toepassing

Het faciliteren van de ontwikkeling of herontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijk gemeenschapsgebouw voor de betreffende kern zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van de betreffende kern.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van en/of het beheer voeren over het gemeenschapsaccommodatie.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

  • Het project betreft de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie met een ontmoetingsfunctie
  • Het project kent een grote maatschappelijke behoefte. Deze blijkt onder meer uit de directe bijdrage van burgers en de betreffende gemeente in de ontwikkeling en exploitatie van de betreffende gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dan om bijdragen in financieel opzicht of anderszins.
  • De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn erkend en vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

  • De aanvraag niet betrekking heeft op de ontwikkeling of herontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijk gemeenschapsgebouw
  • De aanvrager niet een gemeente, stichting, vereniging of coöperaties is die eigenaar is van en/of het beheer voert over de gemeenschapsaccommodatie
  • Niet aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan
  • De subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling
  • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de vastgestelde aanvraagperiode

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €100.000,00..
Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt deze subsidie eventueel ook onlije aanvragen (zie links).