Subsidie voor dorpshuizen en buurthuizen

Subsidies
Subsidie voor dorps- en buurthuizen voor het nemen van maatregelen die verspreiding van het coronavirus binnen het dorps- of buurthuis of tijdens de activiteiten voorkomen alsmede voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners. De subsidie bedraagt maximaal € 1250 per dorps- of buurthuis, en zal worden verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Doel van de subsidieregeling is om dorps- en buurthuizen te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus binnen hun panden of tijdens hun activiteiten te voorkomen.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners.

De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Het nemen van maatregelen die verspreiding van het coronavirus binnen het dorps- of buurthuis te voorkomen
 • Het nemen van maatregelen die verspreiding van het coronavirus tijdens activiteiten van het dorps- of buurthuis te voorkomen
 • Het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door dorps- en buurthuizen.

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De aanvrager maakt kosten of heeft kosten gemaakt voor het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus in het dorps- of buurthuis te voorkomen
 • De aanvrager maakt kosten of heeft kosten gemaakt voor het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus gedurende activiteiten te voorkomen
 • De aanvrager maakt kosten of heeft kosten gemaakt voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds subsidie is verstrekt
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen
 • Een aanvraag wordt gedaan voor activiteiten die zijn uitgevoerd voordat de RIVM-richtlijnen van kracht waren

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 1250.

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • Materiaalkosten die zijn gemaakt voor het nemen van maatregelen ter verspreiding van het coronavirus
 • Kosten van derden welke zijn gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden bij het nemen van de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus
 • Kosten voor het organiseren van activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners

Niet subsidiabele kosten

 • Exploitatiekosten
 • Personele kosten
 • Dekking van schulden of exploitatietekorten

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • KvK-nummer welke het dorps- of buurthuis heeft verkregen door inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 •  

  Een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie zal worden ingezet