Subsidie voor educatie op het gebied van natuur en milieu

Subsidies
Subsidie voor natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van bijvoorbeeld tentoonstellingen, excursies en onderwijs- en voorlichtingsmateriaal kan hieronder vallen. De subsidie ontvang je in één keer en bedraagt maximaal 3.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor organisatie en uitvoering van projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie.

De activiteit moet gericht zijn op het vergroten van de kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen, symposia en workshops.
Ook het ontwikkelen van onderwijs- en voorlichtingsmateriaal, tentoonstellingen of excursies kan eronder vallen.

Doelgroep

Natuur-, milieu- en consumentenorganisaties kunnen de subsidie aanvragen..

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Voorwaarden

  • Je kunt alleen subsidie krijgen voor de werkelijke kosten voor de organisatie en uitvoering van de natuur- en milieu educatie, zoals zaalhuur, vergoedingen voor cursusleiders en kosten voor print- en drukwerk of aanschaf van cursusmateriaal
  • De activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van (tenminste twee gemeenten in) Drenthe.

Subsidie

Direct vastgesteld in de vorm van een direct bedrag, maximaal € 3.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).