Subsidie voor educatieve of beroepsopleidingen van kansarme jongeren

Subsidie voor organisaties en projecten die jongeren de mogelijkheid bieden om vaardigheden te verwerven voor het hoger onderwijs of de opleiding voor werk.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten die kansarme jongeren vaardigheden bieden voor banen en programma's die de toegang tot het hoger onderwijs vergroten.
De focus voor de nabije toekomst is het verbeteren van academische prestaties van (kansarme)jongeren met de nadruk op STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en beroepsopleidingen.

Doelgroep

Geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en niet op winst gerichte organisaties die zich gericht op jongeren met een achtergestelde achtergrond in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Nederland.

Werkgebied

  • Nederland
  • Verenigd Koninkrijk
  • Frankrijk

Voorwaarden

  • De aanvrager is een liefdadigheidsinstelling of non-profit instelling
  • De aanvraag heeft betrekking op achtergestelde jongeren in Nederland, Engeland of het Verenigd Koninkrijk
  • De aanvraag biedt ondersteuning voor academische verbetering, STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics) of werktraining

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).