Subsidie voor educatieve projecten gericht op de het vergoten van de zelfredzaamheid van kansarme jongeren

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van educatieve projecten en trainingsprogramma's gericht op de het vergoten van de zelfredzaamheid en het vergroten van de toekomstmogelijkheden en potentieel van kansarme kinderen en jongeren van 4-18 jaar. Interessant si dat het om langlopende projecten kan gaan. Het afgelopen jaar is er 1,3 miljoen euro aan subsidies verstrekt.

Toepassing

Subsidie voor educatieve projecten die de zelfredzaamheid en toekomstmogelijkheden van kinderen of jongeren vergroten. Dit kunnen projecten zijn die ofwel onderwijs bieden als er geen beschikbaar is, of gericht zijn op de specifieke onderwijsbehoeften van de doelgroepen. De gerealiseerde impact moet verder reiken dan de deelnemers in hun lokale gemeenschappen.

Het fonds geeft er de voorkeur aan langetermijnprojecten te ondersteunen, meestal voor drie tot vijf jaar. Dit geeft deze projecten continuïteit en vergroot de kans dat ze in de loop van de tijd ook de bredere gemeenschap ten goede zullen komen, in plaats van alleen de projectdeelnemers.

Werkgebied

Het project moet plaatsvinden in de regio's waar ASML actief is

 • Azië
 • Europa
 • Verenigde Staten.

Landen waarvoor projectsteun kan worden aangevraagd zijn o.a. Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, China, Taiwan, Japan, Korea, Maleisië, Singapore, Israël en de Amerikaanse staten waar ASML actief is.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op educatief of trainingsprogramma dat een aantoonbaar positief effect heeft op de bredere gemeenschap
 • Het project is gericht op achtergestelde jongeren van 4-18 jaar
 • Project is gevestigd in Europa, Azië of de V.S. (waaronder Nederland)
 • Het project geeft een meetbare verbetering van kansen voor programma-deelnemers en lokale gemeenschappen

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor steun in aanmerking.

 • Particulieren en gezinnen
 • Welzijn activiteiten
 • Ramp gerelateerde activiteiten
 • Humanitaire hulp projecten
 • Religie gerelateerde activiteiten
 • Projecten die bepaalde groepen of individuen uitsluiten, bijvoorbeeld op basis van hun religie, politieke voorkeur
 • Kunst gerelateerde projecten
 • Bouwprojecten
 • Projecten die worden uitgevoerd in Afrika of Zuid-Amerika

Subsidie

Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor 1,3 miljoen euro aan subsidies verstrekt.

Bij het bepalen van het te verstrekken subsidiebedrag zal het fonds rekening houden met verschillende factoren om de omvang en de duur van de donatie te bepalen.
Deze omvatten meetbare mijlpalen, beschikbaarheid van andere financieringsbronnen en het gevraagde bedrag in verhouding tot het totale budget van het project.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Dit formulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Beoordelingsprocedure
Het fonds heeft ca. 4 tot 8 weken nodig om je project te beoordelen.

Relevante links