Subsidie voor educatieve projecten gericht op straat en weeskinderen in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van een aantal kleinschalige educatieve projecten met name gericht op straat- en weeskinderen in de landen Kenia, Colombia en India. Uitgangspunt is kansarme kinderen te helpen met het afronden van een opleiding zodat ze later een betaalde baan kunnen vinden en vervolgens hiermee hun gemeenschap kunnen ondersteunen. Per jaar is er ca. € 17.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie per email aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die ten goede komen aan educatieve projecten voor straat- en weeskinderen in Kenia, Colombia en India.
Door kansarme kinderen financieel te helpen bij het afronden van een opleiding, kunnen ze later een betaalde baan vinden en daarmee vervolgens hun eigen gemeenschap ondersteunen

Het fonds streeft hierbij naar een structurele, langdurige samenwerking met een aantal kleinschalig projecten.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Met name Kenia, Colombia en India.

Voorwaarden

De aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 17.000 beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand