Subsidie voor een klimaatbestendige woonomgeving

Subsidies
Subsidie voor goede ideeën om je buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, aanleg van waterbergende of groene daken, aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen of het plaatsen van regentonnen. De subsidie kan worden aangevraagd door bewoners, verenigingen, organisaties en bedrijven.

Toepassing

Heb je een goed idee om je buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken dan kan deze subsidieregeling je op weg helpen.

De subsidie is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent zoals:

 • Het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt
 • Het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels)
 • De aanleg van waterbergende of groene daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem
 • Het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt. (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen)
 • Het aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen
 • Het plaatsen van regentonnen

Doelgroep

Iedereen kan een aanvraag voor deze subsidie indienen (bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven etc.), behalve andere overheidspartijen.

Werkgebied

Het beheergebied van Holland Delta.

 • Albrandswaard
 • Barendrecht
 • Brielle
 • Dordrecht
 • Goeree-Overflakkee
 • Hellevoetsluis
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hoeksche Waard (voorheen gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen)
 • Nissewaard (voorheen Bernisse en Spijkenisse)
 • Ridderkerk
 • Westvoorne
 • Zwijndrecht
 • Rotterdam (waterloket): 
 • Rotterdam - Charlois
 • Rotterdam - Feijenoord
 • Rotterdam - IJsselmonde
 • Rotterdam - Rozenburg
 • Rotterdam - Hoogvliet
 • Rotterdam - Pernis

Voorwaarden

 • Het project moet aansluiten bij bovenstaande activiteiten
 • Het project wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Hollandse Delta
 • Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid

Restricties

Een aanvraag wordt geweigerd indien:

 • Door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden
 • De realisatie van een project is gestart vóór indiening van de volledige aanvraag
 • De realisatie van een project niet binnen 6 maanden ná toekenning van de stimuleringsbijdrage is gepland
 • Werkzaamheden in het project niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving of beleid
 • Voor het project al eerder een stimuleringsbijdrage uit deze regeling is ontvangen, tenzij sprake is van gefaseerde uitvoering van een project
 • Het project behoort tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager
 • De aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zou hebben geleid.

Subsidie

 • Bij projectkosten tussen de € 0,00 en € 50.000,00 inclusief btw: 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,00.
 • Bij projectkosten hoger dan € 50.000,00 inclusief btw: 20% van de kosten met een maximum van € 15.000,00.

Aanvragen

Via het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie.
Je kunt die aanvraagformulier eventueel bij de subsidieverstrekker opvragen.

Meesturen

 • Projectbegroting
 • Onderbouwing
 • Offertes

Relevante links