Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod

Subsidies

Subsidie voor een laagdrempelig cultureel aanbod, om zoveel mogelijk mensen de te geven actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Het subsidieplafond bedraagt 20.000 euro.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel het laagdrempelig culturele aanbod te versterken, om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten.

Subsidie kan worden verstrekt voor: