Subsidie voor effectieve organisaties op het gebied van armoedebestrijding, vooral met betrekking tot kinderen en vrouwen

Subsidies, Fondsen
Bevorderen van de effectiviteit van filantropie en het ondersteunen van een aantal effectieve organisaties op het gebied van armoedebestrijding, vooral met betrekking tot kinderen en vrouwen. Neemt geen aanvragen van derden in behandeling.

Toepassing

Gericht op het bevorderen van de effectiviteit van filantropie.

Het fonds streeft ernaar de meest effectieve organisatie en interventies in de wereld te vinden en te ondersteunen via een ‘venture philanthropy’ aanpak: meerjarige, operationele steun. Niet alleen in de vorm van financiële steun, maar ook door kennis, tijd en haar netwerk ter beschikking te stellen.

De focus ligt bij de ondersteuning hoofdzakelijk op kinderen, armoedebestrijding en onderwijs.

Ook initiëren en ondersteunen ze initiatieven die als doel hebben om geven effectiever te maken.

Werkgebied

Binnen en buitenland.

Aanvragen

Niet mogelijk.

Men heeft op 10-04-2018 laten weten geen aanvragen van derden in behandeling te nemen.