Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar ook op bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. De financiële steun varieert van maaltijdprojecten voor inloophuizen in Nederland tot groentekassen in Kenia. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel, voor zover sprake is van behoeftigheid op deze gebieden en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed.

 • Energie of voeding, voor instellingen of personen in behoeftige omstandigheden
 • Energie of voeding, voor Nederlandse Doopsgezinde Gemeenten
 • Behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed, bij voorkeur in Kennemerland.

Voorbeeld ondersteunde projecten
Om je een idee te geven van de subsidiemogelijkheden onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteunde organisaties en projecten.

 • Armoede en urgente noden (Nederland)
 • Congres bijbel (Nederland)
 • Groentekassen bassischolen Kenia
 • Inloophuis (Nederland)
 • Isolatie kerkcomplex (Nederland)
 • Maaltijdproject inloophuis
 • Project in Libanon
 • Reïntegratieproject restaurant (Nederland)
 • Stookkosten kerken (Nederland)
 • Studielening student
 • Vervanging ketel Stoomgemaal
 • Verwarmingsinstallatie Hospice (Nederland)
 • Voedselbank (Nederland)
 • Waterproject (Cambodja, Filippijnen, Ghana)
 • Zonnepanelen kerkcomplex (Nederland)

Werkgebied

Nederland en buitenland (met name ontwikkelingslanden).

Aanvragen gericht op het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed hebben bij voorkeur betrekking op de regio Kennemerland.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen

 • Goede omschrijving van het project
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Bij rechtspersoon: Statuten en uittreksel Kamer van Koophandel en een recente jaarrekening

Relevante links